OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. april 2021

DJ lancerer uddannelsesrække om lokalpolitisk arbejde

Særligt tilrettelagte webinarer skal klæde relevante DJ-medlemmer bedre på til at gøre en forskel i deres eget nærområde. Det handler om at styrke jægernes stemme lokalt og der, hvor det giver mening.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Jægernes stemme er vigtig i den naturpolitiske indsats, og her er den lokalpolitiske stemme rigtig vigtig. Derfor sætter Danmarks Jægerforbund nu gang i en uddannelsesrække, hvor vi stiller skarpt på netop den lokalpolitiske indsats. Målgruppen er bl.a. repræsentanter for grønne råd og friluftsrådsrepræsentanter, jægerrådsformænd og kredsformænd, og de vil blive kontaktet direkte med opfordring til at deltage.

- Uddannelsesrækken er strikket sammen sådan, at den vil styrke deltagerne i det arbejde, de måske allerede gør - hvad enten det er i dialog med den lokale kommunalbestyrelse, kommunens embedsmænd, andre naturorganisationer eller den lokale landboforening, mv., forklarer jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen om det nye initiativ.

Selve forløbet vil finde sted i form af webinarer, som man deltager i hjemme fra stuen og kan gense efter behov. Undervisningen vil blive varetaget af fagpersoner i regi af Danmarks Jægerforbund og relevante eksterne eksperter. Undervejs vil der blive berørt mange forskellige emner - blandt andet anlæggelse af energianlæg såsom solceller og vindmøller, Natura 2000-områder, naturbeskyttelsesloven og fredningssager.

Der er foreløbig otte webinarer, som ventes at løbe af stablen hen over foråret og sommeren 2021. Emnerne har navne såsom ”Sådan får du lokalpolitisk indflydelse”, ”Vandmiljøet – og hvorfor det er vigtigt for vildtet og jagten” og ”DJ's indflydelse via grønne råd og Friluftsrådet.”