OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. september 2021

Tjek jagttegnet: Må du gå på riffeljagt?

Mange jægere, der har haft jagttegn i mange år, tror fejlagtigt at de må gå på jagt med riflen. Derfor, for en sikkerheds skyld: Tjek hvad der står på dit jagttegn.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Denne artikel er nok mest relevant for de læsere, der tog jagttegn før april 1994. Det år blev bekendtgørelsen om jagttegn nemlig ændret til, at alle nye jægere skulle bestå en riffelprøve, før de måtte gå på riffeljagt. De, der allerede havde jagttegn og som havde en gyldig våbentilladelse til en jagtriffel, behøvede ikke at gå til prøve. Af den nye bekendtgørelses § 11 Stk. 4 fremgik det nemlig, at:

”Personer, der den 1. april 1994 har eller senest den 1. april 1993 har haft politimesterens tilladelse til at besidde jagtriffel, kan uden at bestå riffelprøven få påtegning på jagttegn for kommende jagtår om tilladelse til riffeljagt.”

Med andre ord: På disse personers jagttegn fremgik - og fremgår - det højt og tydeligt med sætningen "Riffeljagt tilladt." Hos alle andre, der har været til riffelprøve, står det anført en smule mere detaljeret, nemlig med ordene "Riffelprøve bestået" og så den individuelle dato.

Har man taget sit jagttegn før 2014, står der f.eks. også "Hagljagt tilladt," hvorimod alle nye jægere herefter har skullet bestå haglskydeprøven, før man må gå på hagljagt. Derfor vil der på disse jagttegn stå "Haglskydeprøve bestået" og så den individuelle dato.

Både "Riffeljagt tilladt" og "Riffelprøve bestået" giver adgang til riffeljagt. Så vidt, så godt.

På jagt uden tilladelse

Det kan måske lyde overraskende, men Danmarks Jægerforbund modtager løbende henvendelser fra erfarne jægere, som ikke kan forstå at der ikke står noget om tilladt riffeljagt på deres jagttegn. I disse tilfælde er det vigtigt at være meget opmærksom, for fremgår det ikke specifikt af jagttegnet (jf. ovenstående beskrivelse), ja, så må du ikke gå på jagt med pågældende våben. Det er lidt ligesom med dit kørekort, som præcis nævner hvilke typer køretøjer du må føre.

Således er jægerforbundets våbenteam jævnligt blevet kontaktet af jægere, der reelt har gået på riffeljagt i årevis uden at have lov til det. Årsagen til at deres våbentilladelse i sin tid ikke er blevet registreret hos myndighederne kan være mange, og ofte har jægeren ikke været OBS på ændringen i bekendtgørelsen dengang. Men fakta er i hvert fald, at bevisbyrden hviler på jægeren: Han skal kunne bevise, at han har haft våbentilladelse før ændringen af bekendtgørelsen i 1994. Kan han ikke det, så må han en tur omkring riffelprøven.

Og nåja, det burde heller ikke være noget problem for en erfaren jæger at sætte fem af seks skud i bukkeskiven på 100 meter. Men det er altså bare vigtigt at få tilladelsen i orden.

Husk i øvrigt, at jagt på statens arealer altid fordrer dokumentation på bestået riffelprøve – uanset hvornår du har taget dit jagttegn.

Knæk & bræk!