OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. august 2021

– Tak for indsatsen, kære jægere!

Med 19.185 vinger indsendt blev sæsonen 2020/21 et rekordår for vingeundersøgelsen, beretter forskerne. En stor tak til alle, der har indsendt vinger og ydet praktisk hjælp med fryserne i sæsonen.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, seniorforsker, institut for Bioscience

2020/21 er reelt er den bedste sæson, siden indsamling af vinger startede i 1982, da alle vinger er indsendt af jægere og ikke suppleret med vinger fra vildthandlere. Den vigtigste grund til det gode resultat er nok, at der i starten af sæsonen blev opstillet 13 frysere rundt-om i landet, hvor man kunne indlevere vinger (se kortet nederst i denne artikel). Fryserne har gjort det mere fleksibelt at være med i vingeundersøgelsen, da man har kunnet gemme sine vinger i en plasticpose i egen fryser og så indlevere dem, når det lige passede.

For at gøre det ekstra nemt har vi fået lavet nogle labels, hvor man kan skrive de oplysninger, som skal med vingerne. Det har derfor ikke været nødvendigt at have de gamle vingekuverter liggende og have bøvlet med at finde et posthus. De nye labels kan man finde ved fryserne, men de kan ligesom de normale vingekuverter også bestilles ved at sende navn og adresse til vinger@bios.au.dk (skriv labels eller kuvert).

At de opsatte frysere har været en stor succes, understreges af, at i alt 30 pct. af årets vinger blev lagt i fryserne.

God ynglesæson for gæs

Det samlede antal vinger indsendt for de enkelte arter i 2020/21 fremgår af figuren nederst i artiklen, hvor det for hver art også kan ses, hvor stor en andel af vingerne der blev indsendt i kuverter henholdsvis indleveret til fryserne.

På vingeundersøgelsens hjemmeside vises procentfordelingen på køn og alder for alle arter samt antallet af unge fugle pr. gammel hun, dog for nogle arter antal unge per gammel fugl. For flere gåsearter, dog specielt kortnæbbet gås og bramgås, var der en stor andel ungfugle, hvilket fortæller, at ynglesæsonen har været rigtig god i 2020. For ænderne var ynglesæsonen god for specielt gråand, pibeand og spidsand, hvis der sammenlignes med årene forinden.

En af vingeundersøgelsens styrker er at give en tidsmæssig fordeling af udbyttet gennem sæsonen. Som eksempel kan nævnes jagten på grågås, hvor der i 2018 blev indført begrænset jagt i august måned. Af de indsendte grågåsevinger fremgår det, at af samtlige grågæs indsendt i 2018/19 var 10 pct. blevet nedlagt i august. I 2019/20-sæsonen blev 10,2 pct. indsendt fra august, og i 2020/21 12,7 pct. De indsendte vinger giver ikke nødvendigvis det helt præcise billede af det samlede jagtudbytte af grågæs i august, men dog et tydeligt fingerpeg om den omtrentlige andel, der nedlægges i denne måned.

Send vinger, og vind præmier

Vil man se mere detaljerede resultater om køns- og aldersfordeling gennem sæsonen for de enkelte arter og for tidligere år, kan disse findes på hjemmesiden Fauna.au.dk under punktet Jagt- og vildtforvaltning. Her finder man også information om, hvordan man deltager i vingeundersøgelsen. Som altid er det frivilligt at deltage, men vingeundersøgelsen har sin styrke i, at mange jægere indsender nogle vinger gennem hele jagtsæsonen og fra mange lokaliteter over hele landet. Derfor har vi brug for, at mange jægere bidrager. Deltager man i vingeundersøgelsen, er man ikke forpligtet til at indsende en vinge fra alle de andefugle, som man nedlægger, men kan man indsende fra blot nogle enkelte jagtdage, er det vigtige bidrag til det samlede billede.

Det er ”gratis” at indsende vinger, da alle portoudgifter vedrørende forsendelse bliver betalt eller refunderet. Indsendelse af vinger sker i specielle vingekuverter eller som nævnt ved indlevering til de opstillede frysere. Alle, der bidrager, deltager i lodtrækningen om flere gode præmier gennem sæsonen og får tilsendt årets resultater pr. mail ved sæsonens afslutning.

Vingeundersøgelsen er i sæsonen 2020/21 blevet støttet af Danmarks Jægerforbund samt af Korsholm/Jaktia i Skjern, Hubertushuset i Ringsted, Jagthuset Kr. O. Skov i Bording, Østjysk Våbenhandel i Hedensted, OR Jagt & Naturpleje og DK WAI. En stor tak til alle, der har indsendt vinger og ydet praktisk hjælp med fryserne i sæsonen. Vi ser frem til at modtage flere vinger i sæsonen 2021/22.

Knæk og bræk!

Denne artikel blev bragt første gang i augustudgaven af Jæger, 2021.