OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. maj 2021

Syng, flyv, svæv - som en fugl!

På lørdag den 8. maj 2021 er International Trækfugledag, hvor entusiaster over hele verden i stort og småt fejrer og sætter fokus på trækfuglene - de største verdensborgere af alle. Du kan også være med!

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Fugle findes overalt: i byer og på landet; i parker og baggårde, i skove og bjerge, i vådområder og langs kysterne. De forbinder alle disse levesteder, og gennem deres sæsonbestemte bevægelser er trækfuglene en regelmæssig påmindelse om naturens cyklusser. De kender ikke til landegrænser og har i årtusinder fulgt de samme luftstrømme og trækruter - de såkaldte flyways - på kryds og tværs af kloden. Den lille fugl, der sidder i havetræet og synger på en forårsdag, kan have været længe undervejs og har udholdt ufattelige strabadser, siden den forlod vinterkvarteret langt mod syd.

Dedikeret til øget bevidsthed om trækfugle

To gange hvert år afholdes den såkaldte World Migratory Bird Day, på dansk International Trækfugledag, som er en global kampagne, dedikeret til at øge bevidstheden om trækfuglene og behovet for internationalt samarbejde for at bevare dem. Dagen markeres med store og små arrangementer og happenings rundt om i verden:

- Det er oplagt, at vi også fejrer den internationale trækfugledag her i Danmark, hvor trækfuglenes ankomst – hvad enten de kommer fra syd eller nord – opfattes som markører for årstidernes skiften og dermed har stor betydning for mange mennesker. Tænk bare på landsvalerne, der hvert forår ankommer helt fra Afrika, eller de store gåseflokke, der om efteråret indfinder sig nordfra. Omvendt har Danmark også stor betydning for de millioner af trækfugle, som enten raster eller overvintrer her i landet, og derfor er det vigtigt, at vi passer godt på fuglenes levesteder, siger Iben Hove Sørensen, trækvildtkonsulent i Danmarks Jægerforbund.

De skal beskyttes – hele vejen

Vores fascination af trækfuglenes frie liv som verdensborgere og deres evne til at navigere og tilbagelægge enorme afstande, har altid været der. Men vi bør også minde os selv om, at selv trækfuglene er sårbare. De er afhængige af gode betingelser - ikke kun i de områder, de overvintrer eller tilbringer sommeren, men hele vejen langs ruten. Derfor er trækfuglenes ve og vel ikke et nationalt anliggende, men internationalt.

- Det er bare utrolig vigtigt at huske på, at effektiv beskyttelse af trækfuglene kræver et internationalt fokus. Man kan gøre nok så meget i ét land, men det har stort set ingen betydning, hvis levestederne ødelægges andre steder. Trækfuglene kender ganske enkelt ikke til landegrænser, fortsætter Iben Hove Sørensen.

I anledning af International Trækfugledag arrangerer Danmarks Jægerforbund i denne omgang ingen fysiske aktiviteter, men vil gøre opmærksom på sagen via sociale medier, såsom Facebook og Instagram, hvor der afholdes quizzer og udloddes præmier.

Waterfowlers’ Network – et europæisk fokus

Det var også netop kærligheden til trækfuglene, som i 2019 fik jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, til at tage initiativ til oprettelsen af det europæiske initiativ, Waterfowlers’ Network. Det omfatter jagtorganisationer fra Finland, Danmark, Sverige, Storbritannien, Irland, Tyskland og Nederlandene, og arbejder kort fortalt med videndeling og støttet til de områder, der trænger mest.

Når man taler om de jagtbare andearter, kommer man ikke udenom Finland. Finland er – sammen med det nordlige og vestlige Rusland – i høj grad den europæiske ”duck factory,” hvor arter som pibeand og krikand yngler i store antal.

- Og når så vinteren sætter ind, trækker fuglene sydpå. Vi hjælpes ad med at sikre, at disse fugle får optimale betingelser hele vejen ned igennem Europa og i vinterområderne. Vi skal dele vildtudbyttestatistikker langs ruten, og vi skal i fællesskab arbejde for at sikre, at der sker en effektiv indsats for at forbedre og genoprette vigtige yngleområder for de jagtbare vandfugle, forklarer Claus Lind Christensen.

Medlemsorganisationerne i Danmark, Nederlandene og Storbritannien har doneret et beløb til forbedringer af trækfuglenes forhold i Finland, og beløbet på i alt 4.500 € vil meget symbolsk blive udbetalt på vegne af Waterfowlers’ Network i anledning af den store dag: Lørdag den 8. maj, 2021.

"Fuglesang" og "fugleflyvning" som inspiration

Parolen "Syng, flyv, svæv - som en fugl!" lyder i år fra alle steder i verden, hvor trækfuglene fejres. For netop i år vil kampagnen nemlig fokusere på fænomenerne "fuglesang" og "fugleflyvning" som en måde at inspirere og forbinde mennesker rundt om i verden i en fælles, global indsats for at beskytte fugle og deres levesteder. Samtidig appellerer temaet til mennesker over hele verden om at bruge deres egne stemmer og kreativitet til at udtrykke deres fælles forståelse af fugle og natur.

Hvis du vil vide mere og registrere dit arrangement, eller vil du se hvilke arrangementer der allerede er registreret, så besøg www.worldmigratorybirdday.org