OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. december 2021

Støt Projekt Penelope - Ny viden om pibeand

Internationalt forskningsprojekt, som indsamler ny viden om pibeand gennem farveringmærkning og GPS-sporing af fugle, er endnu ikke fuldt finansieret. Derfor har vi brug for dit bidrag.

Projekt Penelope er et internationalt forskningsprojekt, som indsamler ny viden om pibeand gennem farveringmærkning og GPS-sporing af fugle. Den indsamlede viden vil bidrage til en bedre forvaltning af pibeand og forbedre mulighederne for at beskytte artens vigtige levesteder – ikke kun i Danmark, men langs hele trækruten.

På flywayniveau er bestanden af pibeand tilsyneladende stabil, men de senere årtier har dele af bestanden være i tilbagegang, hvilket har resulteret i en vis bekymring for arten. For eksempel er ynglebestanden i Finland, hvor den danske vinterbestand primært stammer fra, i markant tilbagegang.

Inden for en nær fremtid forventes det, at der under Vandfugleaftalen (AEWA) vil blive fremsat ønske om en adaptiv forvaltningsplan for pibeand, og i så fald vil det være væsentligt at have opdaterede og mere detaljerede data om bestandens trækruter, overlevelse og ynglesucces.

Projektet ledes af Waterfowlers’ Network og udføres i samarbejde mellem universiteter og jagtorganisationer i Finland, England og Danmark. Feltarbejdet vil foregå i alle tre lande. Projekt Penelope er endnu ikke fuldt finansieret, og derfor har vi brug for dit bidrag, som vil gå direkte til indkøb af GPS-loggere. Du kan bidrage via mobile pay 111688, noter gerne "pibeand" i tekstfeltet. Hvis du oplyser dit CPR-nummer, er beløbet fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT.

Du kan læse mere om Waterfowlers’ Network, Projekt Penelope og det internationale samarbejde her (på engelsk).