OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. oktober 2021

Stop skilteskoven: Alle skal have adgang til naturen

At være i naturen gør os mennesker godt både fysisk og mentalt. Derfor kæmper Friluftsrådet for at give alle danskere adgang til naturen - nu med en ny stor kampagne. Den skal gøre op med de mange barrierer i naturen og de ofte meget komplicerede færdselsregler.

Tekst: Gitte Holtze, Friluftsrådet

Friluftsrådet har en mission. Og har haft det siden rådet i 1942 blev dannet som paraply for alle friluftsorganisationer i Danmark med det formål at arbejde for bedre vilkår for friluftslivet. Missionen er at sørge for, at alle danskere kan komme ud i vores natur, både alene og sammen med en friluftsforening. Kan man ikke bare gå ud, kan man spørge sig selv?

Nej, det kan man ikke nødvendigvis og alle vegne, for Danmark er et lille land, naturen breder sig ikke over uendelige arealer, og landskabet udvikler sig hele tiden, markerne bliver større, der bliver lavet nye veje og bygget flere sommerhusområder ved kysterne. Samtidig udvikler friluftslivet sig hele tiden og nye aktiviteter og måder at bruge naturen på bliver populære. Det afspejler reglerne og muligheder for at være i naturen ikke altid.

- Det har en meget stor værdi for både den enkelte og for samfundet at danskerne kommer ud i naturen, for den fysiske og mentale sundhed og for livskvaliteten. Desværre oplever vi, at mange bliver begrænset i den adgang til naturen, de reelt har. Stier og markveje bliver nedlagt ulovligt, eller der er ulovlige barrierer derude, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet.

Især det sidste er væsentligt, for i 2020 undersøgte Københavns Universitet for Friluftsrådet, hvor mange barrierer, der findes i den danske natur. Barrierer i form af alt fra bomme, låger og hegn til skilte med tekster som “adgang forbudt for uvedkommende”, “hunden bider” eller “privat strand”.

Op mod 80.000 barrierer i naturen

Det samlede antal barrierer er op mod 80.000, heraf er der alene langs kysterne cirka 10.000 ulovlige såkaldte skræmmeskilte ved de private strande, langt de fleste i områder med stor befolkningstæthed som eksempelvis sommerhusområder.

- Skræmmeskilte er hovedproblemet i forhold til barrierer for adgang til naturen, fordi de giver en usikkerhed og utryghed, og det vil kræve, at man kender reglerne fuldstændig til bunds for at kunne vurdere, om man kan være ”ligeglad” og gå turen alligevel, siger Frank Søndergaard Jensen, professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og medforfatter på undersøgelsen.

Friluftsrådet har de seneste år kørt flere oplysningskampagner for at give danskerne mere klarhed over reglerne, ligesom der over årene har været meget dialog med både lodsejere og med kommunerne. Sidstnævnte er de eneste, der kan og skal afgøre, om en barriere er ulovlig, og håndhæve, at den fjernes, hvis det er tilfældet.

Hverken kampagner eller dialog har desværre haft lige så meget effekt, som Friluftsrådet gerne havde set. Derfor går kampagnen Gå Nye Veje nu i luften med det formål at give os alle sammen mere og bedre adgang til naturen ved at mindske usikkerheden overfor, hvad man må og ikke må derude. Det skal ske ved dels at intensivere oplysningen om adgangsreglerne, dels ved at aktivere borgere og foreninger til at registrere oplevede barrierer i naturen på hjemmesiden gaanyeveje.dk.

- Forhindringer og barrierer på vejen gennem naturen skaber tvivl og utryghed, og det kan ødelægge oplevelsen. Så vi har brug for hjælp fra alle naturbrugere til at få registreret de barrierer, de møder på ture i naturen. Friluftsrådet vil i hver enkelt sag vurdere, om den skal videre til kommunen og hjælpe med at kontakte kommunen, så barriererne bliver fjernet, hvis de er ulovlige, men vi har brug for befolkningens hjælp. Det er vores håb, at vi på den måde kan få ryddet op i skilteskoven, siger Niels-Christian Levin Hansen.

Det handler også om regler

Hjemmesiden gaanyeveje.dk er ikke kun en side, hvor man kan registrere barrierer. Det er også en side med rigtig meget oplysning om adgangsreglerne i naturen. For når der er så stor usikkerhed om reglerne, og når der sættes skilte og barrierer op, hænger det formentligt sammen med danskernes lave kendskab til reglerne i naturen.

En undersøgelse foretaget af Advice for Friluftsrådet i 2019 viste blandt andet, at kun halvdelen af os ved, at det er tilladt at færdes på private strande, og kun hver fjerde ved, at man må bade på private strande, hvis der er mere end 50 meter til nærmeste bebyggelse.

Ligeledes ved kun en fjerdedel, at man gerne må cykle på veje og stier i private områder.

- Friluftsrådets forklaring på det lave kendskab er ikke kun manglende oplysning eller viden hos danskerne, men i lige så høj grad, at reglerne er så komplicerede, at det kan være svært at overskue for den enkelte. Der er for eksempel ikke en samlet lov om adgang til naturen - man skal kende flere end 16 love og bekendtgørelser og sammenhængen mellem dem for at blive klog på, hvad man må og ikke må, siger Niels-Christian Levin Hansen og fortsætter:

- Mange regler afhænger af ejerforholdene: Er det offentlig eller privat natur? Det kan jo være svært at vide, når man kommer gående på søndagsturen. Samtidig skal man forholde sig til, hvilket tidspunkt på dagen det er, årstiden og antallet af meter til nærmeste beboelse, ligesom reglerne og de mange undtagelser varierer i skov, på strand og i det åbne land. Der trænger alvorligt til en oprydning i lovgivningslabyrinten.

Mere politisk fokus på reglerne

Friluftsrådet forventer, at den stigning i henvendelser til myndighederne, som der vil komme med kampagnen, vil øge kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen af barrierer, men også at der kommer mere politisk fokus på kompleksiteten af adgangsreglerne.

- Vi arbejder på at få regeringen til at gennemgå reglerne og se, hvordan de kan forenkles og forbedres. For vi risikerer, at folk går glip af naturoplevelser og det, naturen og friluftslivet kan give os som mennesker, fordi man opgiver at finde ud af, hvad man må og ikke må derude, siger Niels-Christian Levin Hansen.


Læs mere om kampagnen og hvordan du kan være med til at rydde op i skilteskoven: www.gaanyeveje.dk.