OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. marts 2021

Stærkt samarbejde på buefronten

På bueområdet har Kreds 1 gennem flere år haft et forbilledligt samarbejde mellem organisationer og lokalforeninger – men hvad er det i grunden, de gør så godt deroppe mod nord?

Tekst: Thomas Lindy Nissen
Foto: Thomas Lindy Nissen og Karin Kristiansen

Siden Danmarks Jægerforbund i 2013 tog buejagten på programmet og oprettede et egentligt bueudvalg, er det gået stærkt. I Kreds 1 er en af landets mest aktive kredse på området. Her er buejagten nu repræsenteret med fem lokalforeninger under DJ, ligesom kredsen kan mønstre to lokalforeninger under FADB (Foreningen af Danske Buejægere). Foreningerne har ikke alene et fint samarbejde med hinanden, også lokalafdelinger under Bueskydning Danmark nyder godt af fællesskabet.

Masser af aktivitet og tilbud

- De fem DJ bueafdelinger er alle en del af en lokal jagtforening og nyder på mange måder godt af de fordele, det giver. Det kan være terræn til 3D-bane (man råder i kredsen over syv 3D-buebaner, red.), klubhuse eller mulighed for at deltage på fællesjagter m.m., fortæller buekoordinator for kredsen, Jørgen Haller.

I Kreds 1 har man gennem mange år arrangeret både skydninger, kurser og konkurrencer med fokus på buejagt og -skydning på tværs af foreningerne.

- Før coronaen indfandt sig, blev der afholdt fire årlige skydninger – kaldet Det Det Gyldne Slip. Disse skydninger har hver især lige så stor opbakning som både FADB’s Årsmøde og DJ’s Forbundsmesterskab, fortæller Haller og understreger, at man inviterer både FADB og Bueskydning Danmark skytter med til DJ’s Kredsmesterskab. Deltagerantallet på denne skydning ligger således på 45-60 buejægere, hvoraf de fleste er medlem af DJ og altså konkurrerer om kredsmesterskabet.

I kraft af at foreningerne også samarbejder om afholdelse af bl.a. buejagtsrelaterede kurser og dermed kan samle mange deltagere, har man erfaring for, at det er muligt at tiltrække kompetente undervisere til denne fjerne egn af vort land.

- Kurserne bliver altid fyldt op. Vi har bla. afholdt buetrimningskurser med David Hauge, samt kurser i langbue med John From og Jes Lysgaard mfl., altså folk der skyder på landsholdet, forklarer buekoordinatoren og konstaterer, at det næste mål er et kursus med Martin Damsbo, målrettet de skytter der virkelig vil videre.

Stort korps af frivillige

- Hos Himmerlands Buejægere har vi flere gange stået for en buejagtstand på messen i Års, og to af gangene har vi haft FADB’s messeudstyr med. På messen har vi haft et samarbejde med bl.a. Nordjyske Buejægere og Randers Buejægere, ligesom Støvring Jagtforenings bueafdeling har deltaget. Vi skeler ikke til, hvor eller hvilken forening man kommer fra, vores primære mål er blot, at sprede budskabet om buejagten og jagtformens fantastiske oplevelser, siger Kenneth Bendtsen, der som repræsentant for FADB-lokalforeningen Himmerlands Buejægere arbejdet tæt sammen med DJ’s buekoordinator i kredsen.

Det kan også nævnes, at man ved OUTDOORMESSEN i Aalborg – en messe, der løber over tre dage – stiller med et korps af 25 frivillige fra både Danmarks Jægerforbunds og FADB’s forskellige lokalforeninger samt Bueskydning Danmark.

- Buejagtsstanden, der organiseres af Jørgen Haller, er faktisk messens største og mest besøgte. Både FADB og DJ har siden starten i 2011 været repræsenteret på standen, da vi der bemander den ikke går op i, om man kommer fra FADB eller Danmarks Jægerforbund – bare man byder ind med noget positivt, fortsætter han.

Jagt- og træningsmuligheder

Nogle foreninger deler træningsmuligheder med hinanden, men fælles for alle skydebaner i Nordjylland er, at alle er velkomne til at træne på hinandens baner. Vil man ud og skyde 3D, har man derfor mange muligheder indenfor et begrænset område.

Nogle jagtforeninger har ligeledes tilbud om bukkejagt i foråret og efterårsjagter. Bl.a. er der flere steder mulighed for buejagt efter krondyr, og det vel og mærke til foreningspriser. Det vil sige at fem dages jagt, typisk koster under 2.000 kroner, men der skal selvfølgelig også lægges en indsats i at få nedlagt et dyr.

- Mange af de aktiviteter vi laver i kredsen kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle ildsjæle, der skubber på. De enkelte foreninger driver deres afdeling i det daglige, men når vi står sammen og løfter i flok på tværs af foreninger, har vi erfaret, at vi kan meget mere. Og, buejægerne bliver i den grad bemærket og får dermed indflydelse på kredsarbejdet, forklarer Haller.

- Kort sagt har vi gennem opbakning fra Kredsbestyrelsen, lokalforeninger og ildsjæle i både DJ og FADB opbygget et samarbejde, der tilbyder en masse godt til buejægerne heroppe, slutter han.

Også Kredsformand for Kreds 1, Grethe Jakobsen, er meget tilfreds med nordjydernes arbejde med buerne:

- Passion, samarbejde og handling! Det lyder måske banalt, men det er den korteste måde at sige det på. “Buerne” har stor passion og stolthed over deres håndværk og smitter derfor helt naturligt andre omkring sig. De har altid været meget villige til at stille op til diverse formidlingsarrangementer. Der er tale om ildsjæle, der går forrest omkring samarbejde, samtidig med at de evner at se muligheder frem for begrænsninger, hvorfor tingene de allerfleste gange ender med at lykkes, siger hun og konkluderer afslutningsvis, at buejægerne forstår at formidle den gode fortælling, hvormed de når ud til en meget bred skare.