OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2021

Stadig uenighed om vejledningstekst

I mandags mødtes EU’s medlemsstater, EU-Kommissionen og en række interessenter for at drøfte det seneste udkast af vejledningen til EU’s biodiversitetsstrategi. Heri er det stærkt omdiskuterede forbud mod jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder fjernet efter pres fra især den europæiske jagtverden og en række medlemsstater. EU-Kommissionen er dog ikke tilfreds.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Lige præcis sætningen, der sammenligner jagt og fiskeri med skov- og minedrift, har fået hård kritik af alle i Europa, der beskæftiger sig med jagtpolitik, således har Danmarks Jægerforbund også lige fra vejledningens offentliggørelse argumenteret kraftigt imod denne formulering. Det samme har mange medlemsstater også gjort, herunder Danmark, der forud for dette møde havde gjort holdningen til fordel for jagt og fiskeri klart på skrift.

- Det har været os magtpåliggende at få denne sætning ud af vejledningen. Især fordi der ikke er et modsætningsforhold mellem bæredygtig jagt og ønsket om mere biodiversitet, understreger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Svensk holdning

På mødet tog den svenske repræsentant ordet og sagde, at Sverige er tilfreds med, at jagt, fiskeri og vandreture nu vil være tilladt i strengt beskyttede områder, forudsat at sådanne aktiviteter respekterer områdets biodiversitetsmål.

- EU-Kommissionen (Nicola Notaro) svarede, at Sveriges tolkning ikke nødvendigvis er rigtig, fordi selv om der ikke længere står, at sådanne aktiviteter ikke er tilladt, er det ikke det samme, som at de er tilladt, oplyser seniorrådgiver for Nordisk Jægersamvirke Johan Svalby og fortsætter:

- Nicola Notaro påpegede, at Kommissionens holdning stadig er, at det at holde naturlige processer uforstyrret betyder, at menneskelige aktiviteter skal holdes på et minimum, uden dog at udelukke jagt og fiskeri. Disse kommentarer fra EU-Kommissionen indikerer, at den stadig er utilfreds med, at den blev tvunget til at slette henvisningen til jagt og fiskeri i det oprindelige dokument.

Casa by case

- Vi kan pt. drage den konklusion, at der ikke er noget fuldstændigt forbud mod jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder, men EU-Kommissionen mener dog, at medlemsstaterne skal være restriktive i at tillade jagt og fiskeri i disse områder, sammenfatter Johan Svalby og uddyber:

- Det vil dog være op til medlemsstaterne at gennemføre vejledningen og træffe disse beslutninger på nationalt plan. Og jægerne kan med rette tolke vejledningen således, at jagt og fiskeri er tilladt, forudsat at biodiversitetsmålene for de enkelte lokaliteter respekteres. Vurderingen skal dermed foretages fra sag til sag.

- I Danmarks Jægerforbund er vi naturligvis tilfredse med, at sætningen om jagt og fiskeri er fjernet fra vejledningen, og vi er særdeles tilfredse med, at der i teksten gives plads til fleksibilitet, men vi er på ingen måde imponeret over EU-Kommissionens tilgang, hvor de tilsyneladende ikke vil stå ved det skrevne og dermed stadig ser jagt og fiskeri som hæmmende for mere biodiversitet, påpeger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Jagten bidrager tværtimod til Danmarks biodiversitet, og så anerkender vi helt overordnet, at der ikke skal være jagt overalt i Danmark, og det er der heller ikke. Hele reservatnetværket er et godt eksempel, ligesom mange offentlige og fondsdrevne områder også er friholdt for jagt.

- I forhold til de konkrete vurderinger ser vi frem til at drøfte de faglige argumenter for, at der ikke skal kunne drives jagt i bestemte områder, for det skal være fagligheden, der lægger linjen og ikke politiske holdninger, betoner jægernes formand.

Sagen ikke afgjort endnu

EU-Kommissionen modtager ifølge Johan Svalby gerne yderligere bemærkninger inden den 15. juli. Hvis disse bemærkninger ikke anses for at være kontroversielle, vil EU-Kommissionen medtage dem i udkastet til vejledningen, inden dette skal viderebehandles. Hvis bemærkningerne er for kontroversielle, kan der arrangeres et nyt NADEG-møde.

- Nu er jagt og fiskeri endelig skrevet ud af vejledningen, så vi er gennem Johan Svalby og FACE i øvrigt meget opmærksomme på evt. nye bemærkninger, der har indflydelse på vores interesse. Denne sag bliver fulgt helt til dørs, slutter Claus Lind Christensen.