OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. maj 2021

Europæisk spørgeundersøgelse om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Interregprojektet NSR PARTRIDGE, som har demonstrationsarealer i lande som Tyskland, Holland, Belgien, England og Skotland, sætter fokus på den europæiske landbrugsnatur og tilbagegangen i arter og levesteder.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Thomas Iversen

Som en del af projektet ønsker man at finde ud af, hvordan man kan forbedre natur- og vildttiltag i landbrugslandet til landbrugslandets dyre- og planteliv, for at opnå de bedste resultater for biodiversiteten. Målet er, at vise en fremgang på op til 30 pct. i biodiversiteten på demonstrationsarealerne. Derfor tælles der blandt andet agerhøns, sangfugle, harer og insekter, både på demonstrationsarealerne og på referencearealer.

Projektet har igangsat en online undersøgelse målrettet landmænd og jægere, for at få viden om landmænds og jægeres holdning til natur- og vildtpleje på landbrugsarealer og ønsker til fremtidige muligheder. Undersøgelsen gennemføres i samtlige deltagerlande, og har det meget ambitiøse mål at nå op på 1000 besvarelser fra hver enkelt land.

Projektet har ikke demonstrationsarealer i Danmark, men Danmarks Jægerforbund er partner i projektet og selv om mulighederne for natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i Danmark ikke er de samme som i de andre lande, der deltager i projektet, ønskes der stadig svar fra Danmark.

Vil du vide mere om projektet, kan du læse mere på projektets hjemmeside eller på Facebook, Twitter eller Instagram.