Offentliggjort den: 18. august 2021

Skyder jægere ulve?

En ny rapport fra Aarhus Universitet slår fast, at der skydes ulve i Danmark. Det har stødt mange jægere, som føler sig stigmatiseret som ulvedræbere. Men det skal de lade være med, siger jægerformand Claus Lind Christensen: ’Kun hvis du selv har skudt en ulv, skal du skamme dig noget så grusomt’.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Christian Lang Jensen

Beklageligvis begås der med jævne mellemrum grov og grænseoverskridende faunakriminalitet i Danmark. Sjældent bliver sagerne opklaret, men mistanken falder indimellem på en jæger som gerningsmand. Det være sig i sager om krybskytteri, ulovlig udsætning, ulovlige fælder, forgiftning af rovfugle og nedskydning af totalt fredede dyr som for eksempel ulven.

Hver gang mistanken falder på en jæger, vækker det stærke følelser hos mange jægere, som reagerer med bestyrtelse, mistro og en gang imellem benægtelse. Senest, da Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (DCE) offentliggjorde en rapport, der konkluderer, at de forsvundne ulve er dræbt af mennesker.

10 gange så høj dødelighed i Danmark

Til Jyllands-Posten siger professor Peter Sunde fra DCE i en artikel med overskriften "Ny forskning: I Danmark dræber vi ulve":

- Vi har de seneste år diskuteret, hvorvidt der sker ulovlige drab på ulve i Danmark. Den diskussion kan stoppe nu. Der er desværre mennesker, der dræber ulve i Danmark.

I artiklen skriver Jyllands-Posten blandt andet:

Mindst ni ulve er forsvundet sporløst her i landet fra 2012 til 2020, og en stor del af ulvene må være blevet dræbt af mennesker.

Sådan lyder konklusionen i en ny videnskabelig artikel fra et hold af danske og tyske forskere, som følger ulvene i Danmark. De ser ikke andre mulige forklaringer på, at den årlige dødelighed for unge ulve her i landet er på 46 pct. Det er ca. 10 gange så højt som den naturlige dødelighed i andre lande. Det fremgår af artiklen, som netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Conservation Letters.

Abonnerer du på Jyllands Posten, kan du læse hele artiklen her.

Stop benægtelsen

Men på trods af rapportens klare konklusioner, og det faktum, at den eneste dømte for et ulvedrab i Danmark var jæger, så rejses der stadig i jægerkredse tvivl om, at det kan være nogen fra egne rækker, der står bag ulvenes forsvinden. Til det siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen:

- Kun ved at se realiteterne i øjnene, kan vi få stoppet det her uvæsen med faunakriminalitet. Det giver ingen mening at benægte, at der blandt os jægere findes mennesker, som kan finde på de her grove overtrædelser af vores lovgivning og al god jagtmoral og etik. Det være sig i forgiftningssager, ulovlig udsætning, krybskytteri og drab på ulve. Det er selvfølgelig ikke al faunakriminalitet i det her land, der begås af jægere. Men at benægte det sker, er utroværdigt, og det vil klæde os som jægere at anerkende, at der blandt os findes folk, som aldrig burde have haft jagttegn, siger Claus Lind Christensen.

0,009 procent skal føle sig ramt

Han forstår godt, hvorfor nogle jægere bliver stødt over at blive sat i bås med for eksempel ulvedræbere. Men vi kan ikke rigtigt bruge vores krænkede følelser til ret meget, siger jægerformanden:

- Overordnet skal man ikke blive krænket på andres vegne. Medmindre man selv har begået bevidste overtrædelser af lovgivningen, så er der ingen grund til at føle sig krænket. DCE vurderer, at der er forsvundet ni ulve. Hvis vi nu antager, at de alle er skudt af jægere med riffelbevis, så svarer det til, at 0,009 procent skal føle sig ramt. Alle vi andre er uskyldige, og det bedste, vi kan gøre, er at tage kraftigt afstand til de jægere, som skader jagtens og jægernes omdømme helt enormt, siger Claus Lind Christensen.

Så svaret på spørgsmålet i overskriften på den her artikel lyder ifølge formanden:

- Ja, jægere har skudt ulve. Nu er det op til alle os andre at sikre, at vi ikke er det hav, som disse faunaforbrydere kan svømme i. Danmarks Jægerforbund har igennem flere år arbejdet for øget straf for faunaforbrydelser og flere ressourcer til den politimæssige opklaring. Men det er ikke nok. Vi jægere kommer også til at kigge indad. Gør vi nok for at luge ud blandt de brodne kar i egne rækker?


Denne artikel blev første gang bragt her på hjemmesiden den 17. juni 2021, dernæst i augustnummeret af Jæger.