OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. maj 2021

Skydebanepulje-ansøgninger behandles ultimo maj

Ansøgninger, som blev sendt i 2020 til skydebanepuljen, behandles af Danmarks Jægerforbund og Miljøstyrelsen den 27. maj.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De jagtforeninger, som sidste år indsendte ansøgninger til Skydebanepuljen, kan snart forvente en afgørelse. I næste uge, torsdag den 27. maj, træder repræsentanter fra jægerforbundet og Miljøstyrelsen sammen til drøftelse af de indkomne ansøgninger. Herefter vil jagtforeningerne få direkte besked.

Hvert år uddeler Miljøstyrelsen ca. 1 million kr. til foreninger, der vil etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder. Hensigten er at belønne innovative projekter, der søger at udvikle grundlaget for jægernes skydetræning. Ansøgningen skal sendes til Danmarks Jægerforbund, og fristen er hvert år den 31. august kl. 23.59. Indsend dog så vidt muligt ansøgningen i god tid for at tilgodese sagsbehandlingstid og mulighed for indhentning af evt. manglende oplysninger.

Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner. Der gives derfor udelukkende tilskud til flugtskydebaner, som anvendes til træning af jægere, og ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår. Skydebanepuljen tilstræbes jævnt fordelt over hele Danmark, og såvel små som store foreninger modtager tilskud.