OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. september 2021

Skånsk jægerforbund besøger Jagtens Hus

I denne uge var der sydsvensk besøg i Jagtens Hus. Der blev udvekslet erfaringer og givet gode råd om bl.a. levestedstiltag for markvildtet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Michael Hansson

En delegation fra Jägareförbundet Skånes bestyrelse besøgte i denne uge Danmarks Jægerforbunds domicil i Jagtens Hus ved Rønde. Målet med besøget var en tilbagevendende udveksling og samarbejde om spørgsmål af fælles interesse, heriblandt emner såsom vildtpleje for markvildtet, agerhøns, prædation på markvildt, mv. I Sverige er markvildtet nemlig et udpræget skånsk fænomen, og derfor er det da også naturligt at de vender sig mod Danmark for inspiration.

Det skånske jægerforbund er en del af hovedorganisationen, Svenska Jägareförbundet i Öster Malma, og kan som sådan sammenlignes med en kreds i Danmark.

Det var chefkonsulent Jakob Bergmann Nielsen og hans kollega Rasmus Ahlman Nielsen, der modtog og guidede de skånske kolleger i Jagtens Hus og det store naturområde omkring Kalø.

Under besøget blev der også lejlighed til at få en indføring i den danske udfasning af bly i riffelammunition, og gæsterne fandt det positivt, at initiativet til denne proces netop er kommet fra jægerforbundet selv. Forbuddet mod bly i riffelammunition til jagt i Danmark forventes at træde i kraft i løbet af 2023.