OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. november 2021

Wermelin til SF: Sikkerhed ved riffeljagt fastholdes som fokuspunkt

SF udtrykker bekymring for vildfarne riffelkugler, hvortil miljøministeren svarer, at Danmarks Jægerforbund tilbyder kurser i jagtledelse og sikkerhed, og de hjælper nye og gamle jægere med at forbedre sikkerheden under jagt. I løbet af 11 år er der i Danmark registreret i alt tre personskader - ud af 1.650.000 riffelskud.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

I et spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin udtrykker Rasmus Nordqvist (SF) sin bekymring omkring sikkerheden på riffeljagt. I spørgsmålet, afgivet på Christiansborg i oktober, hedder det blandet andet, at:

”Medieomtale af vildfarne riffelkugler har givet anledning til bekymring i blandt andet Vildtforvaltningsrådet, som over nogle år har drøftet behov og muligheder for at reducere risikoen for vildfarne riffelkugler. Hvilke overvejelser har ministeren med hensyn til jagtlovens bestemmelser om riffeljagt i forhold til sikkerheden, herunder den nuværende mulighed for riffeljagt på små arealer?"

Hertil lyder miljøministerens svar, at Miljøstyrelsen i 2019 på foranledning af Vildtforvaltningsrådet (VFR) udarbejdede forslag til initiativer, som fortsat sikrer en sikker udøvelse af riffeljagt, blandt andet gennem fokus på undervisning. Vildtforvaltningsrådet genbesøgte forslagene fra Danmarks Jægerforbund på møde den 10. juni 2021. Her blev det konkluderet, at sikkerhed ved riffeljagt fastholdes som fokuspunkt i Rådets arbejde.

Vildtforvaltningsrådet mener, at sikkerhed primært er et spørgsmål om jægeradfærd, og at bestemmelserne i jagtloven ikke påvirker sikkerheden under jagt. Rådet anbefaler ifølge miljøministerens svar derfor, at man fortsat bør fokusere på sikkerhed i jagtundervisningen og derigennem forebygge risikoen for farer, hedder det videre i det skriftlige svar fra ministeren, der fortsætter med at lægge vægt på initiativer såsom det obligatoriske riffelskydeforløb forud for riffelprøven, som netop har ekstra fokus på sikkerhed.

Miljøministeren tilføjer bl.a. at "Danmarks Jægerforbund tilbyder kurser i jagtledelse og sikkerhed, og de hjælper nye og gamle jægere med at forbedre sikkerheden under jagt."

Her kan f.eks. nævnes de fem moduler under uddannelsen til skydeleder og riffelinstruktør, der tilsammen sikrer kursisten større viden, færdigheder og kompetencer indenfor sikker riffelhåndtering, teori og praktik, jagtrelevant ballistik, mv.

Markant færre nye riffeljægere

Under VFR's møde i august 2021 gæstede jægerforbundets riffelkonsulent, Nicholai Vigger Knudsen, Rådet og holdt et oplæg om sikkerheden ved riffeljagt. I oplægget pointerede han, at antallet af pattedyr, skudt med riffel, faktisk er støt faldende. Dette, på trods at af antallet af jagttegnsløsere i samme periode er let stigende.

- Jeg hører ofte antagelsen, at der bliver flere og flere riffeljægere – men gør der nu også det, spørger Nicholai Vigger Knudsen, som har set nærmere på de faktiske tal. Han besvarer selv spørgsmålet:

- Ikke blot nedlægges der færre pattedyr med riffel. Der registreres og udstedes faktisk også færre tilladelser til jagtvåben. Mens der i 2013 blev udstedt 38.056 tilladelser til skydevåben, var det i 2020 nede på 12.974, forklarer han.

Og det er vel at mærke en tendens, der har været for nedadgående igennem alle årene - og ikke et pludseligt dyk i 2020. Samlet set er der i Danmark per 21. oktober 2021 registreret 147.156 personer, som tilsammen besidder 397.700 skydevåben.

Tre personskader på 11 år

Endnu mere interessant bliver det når talen falder på faktiske ulykker, forårsaget af riffelskud i den danske natur. For én ting er tilsyneladende den nævnte ”Medieomtale af vildfarne riffelkugler," en anden er virkeligheden. Således fortæller tallene os, at der i perioden 2009-2016 blev afgivet estimerede 1.050.000 riffelskud i den danske natur. Heraf resulterede de 38 af dem i skader - 35 materielskader og tre personskader (hvoraf én person afgået ved døden). I løbet af den følgende periode fra 2017 og frem til 2020, er der afgivet estimerede 600.000 skud med 36 materielskader til følge, ingen personskader.

Ergo har omtrent halvanden million riffelskud over en 11-årig periode reelt resulteret i tre personskader.

- Det er naturligvis tre skader for mange, men samtidig et vidnesbyrd om den høje grad af sikkerhed, der reelt praktiseres derude. Det er nemlig en pointe, at vi som jægere aldrig holder op med at uddanne os og forfine vores evner, fokus på sikkerhed og det gode jægerhåndværk, konkluderer Nicholai Vigger Knudsen.