Offentliggjort den: 07. april 2021

Rettelse til Nyjæger 2021

Der har indsneget sig en beklagelig fejl i en artikel i det netop udsendte Nyjæger-blad, som udkom sammen med aprilnummeret af Jæger.

På side 45 i det nyligt udsendte Nyjæger 2021 har der desværre indsneget sig en beklagelig fejl. I artiklen ”Strandjagtens mange glæder” fremgår det, at der ikke må drives jagt i EF-fuglebeskyttelsesområder og reservater. Dette er naturligvis ikke tilfældet.

I mange af fuglebeskyttelsesområderne er der dog udlagt jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater i henhold til jagtloven. I visse tidsrum eller hele året kan der i disse være forskellige former for begrænsninger – det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i de lokale regler, før man begiver sig ud på strand- og havjagt.
Vi beklager.