OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. april 2021

Rettelse til Nyjæger 2021

Der har indsneget sig en beklagelig fejl i en artikel i det netop udsendte Nyjæger-blad, som udkom sammen med aprilnummeret af Jæger.

På side 45 i det nyligt udsendte Nyjæger 2021 har der desværre indsneget sig en beklagelig fejl. I artiklen ”Strandjagtens mange glæder” fremgår det, at der ikke må drives jagt i EF-fuglebeskyttelsesområder og reservater. Dette er naturligvis ikke tilfældet.

I mange af fuglebeskyttelsesområderne er der dog udlagt jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater i henhold til jagtloven. I visse tidsrum eller hele året kan der i disse være forskellige former for begrænsninger – det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i de lokale regler, før man begiver sig ud på strand- og havjagt.
Vi beklager.