OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. juni 2021

Rekordfremmøde gav pote: Fuldt hus i lokalt Friluftsråd

Jægernes lokale engagement gør virkelig en forskel. Et godt eksempel til inspiration overalt i landet var det årlige repræsentantskabsmøde i Friluftsrådets nordsjællandske afdeling, hvor jægerne mødte talstærkt op.

Tekst: Johannes Bojesen

Mange spærrede øjnene op, da de så deltagerlisten til repræsentantskabsmødet i Friluftsrådets nordsjællandske afdeling ultimo maj. Normalt repræsenteres de forskellige organisationer nemlig af et begrænset antal deltagere, men i år var der tilmeldt ikke mindre end 23 deltagere – alene fra Danmark Jægerforbund! I huj og hast fik de øvrige organisationer mobiliseret deres medlemmer, hvilket resulterede i en deltagerliste på hele 73 personer – hvoraf 65 mødte op. En suveræn og overraskende rekord for et møde, der normalt tæller mellem 20 og 30 personer.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange medlemmer hver organisation må stille med, og de mange fremmødte jægere gjorde, at Danmarks Jægerforbund besatte tre ud af de otte bestyrelsespladser. Hver af kommunerne i kredsen har nemlig ét bestyrelsesmedlem og i tilfældet Friluftsrådet, Nordsjælland betyder det otte pladser. Christian Skov Mortensen fra Tikøb Jagtforening, Arne Riis, Allerød Jagtforening og Thomas Nielsen fra Asminderød Grønholt Jagtforening blev valgt ind fra jægerforbundet. Én organisation kan maksimalt besætte en tredjedel af pladserne i de lokale bestyrelser, så jægerforbundet opnåede den størst mulige repræsentation i kredsbestyrelsen.

Hæng kasketten

Rådets lokale formand er Poul Erik Pedersen, der er opstillet for Spejderne, men i øvrigt også selv er jæger. Han pointerer, at når man sidder i Friluftsrådets lokalbestyrelse, så arbejder man for friluftslivets fælles interesser:

- I det øjeblik man træder ind i lokalrådsbestyrelsen er det vigtigt, at man hænger sin jægerkasket fra sig, før man går ind. Man skal være loyal overfor Friluftrådet.

Efter 35 år som formand er Poul Erik Pedersen en garvet herre, og han deler gerne ud af sin erfaring til de nye medlemmer i bestyrelsen:

- Min fornemmeste opgave som formand er ikke at opdrage men at oplære de nye bestyrelsesmedlemmer i kontakten med kommuner, myndigheder og grønne råd.

Enighed gør stærk

Kirsten Skovsby, der er opstillet af Danmarks Jægerforbund og valgt af medlemsorganisationerne i Friluftsrådet til bestyrelsen på landsplan, glæder sig over det stærke engagement og håber, at jagtforeninger rundt om i landet lader sig inspirere. Også hun lægger vægt på, at friluftslivets interesser skal ses som en helhed, og forklarer, at arbejdet handler om at få indflydelse ved at stå sammen:

- Det gælder om at skabe alliancer og få indflydelse. Det man er enig i, er det let at stå sammen om!

Friluftsrådet er en selvstændig, ikkestatslig paraplyorganisation for det danske friluftslivs organisationer. Målsætningen er at inspirere til mere friluftsliv og at forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser i en rig natur på et bæredygtigt grundlag. 85 organisationer – herunder Danmarks Jægerforbund – er medlemmer i Friluftsrådet.