OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. april 2021

DJ's reguleringsjægere i aktion: Bevæbnet problemknuser

Vordingborgs borgere har gennem flere år været plaget af måger, men blot en god uge efter reguleringstilladelsen var udstedt, kunne man konstatere, at der nu var nogenlunde styr på problemet. Måske er der behov for samme indsats i din by?

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Gennem det sidste halve årti er antallet af måger steget i Vordingborg. Dette har bevirket, at de udgør en betydelig gene for byens borgere, virksomheder og institutioner. I samarbejde med naturforvalter ved kommunen Stefan Skov lykkedes det i første halvdel af april medlem af DJ’s reguleringskorps Jes Harry Nielsen og falkoneren Rasmus Permin at indhente tilladelse til regulering af ikke bare sølvmåger, mens også de mindre stormmåger.

Larm og lort

- Mågerne var tidligere tilknyttet de åbne lossepladser, men i takt med at pladserne blev dækket til, flyttede de tilpasningsparate fugle ind i byerne, hvor de i dag udgør et stort problem mange steder. Typisk sætter de sig på hustagene, hvorfra de har overblik over, alt hvad der sker på gaden og således også hurtigt spotter spiseligt affald og rester, forklarer reguleringsjægeren.

Han fortæller også, at mågerne med tiden har fundet ud af, at der er trygt og fredeligt i byen og derfor er begyndt at yngle her.

- Yngelplejeinstinktet resulterer i aggressiv adfærd her i foråret, hvilket kan virke meget skræmmende for almindelige borgere. Men det er ikke det eneste problem, der er med mågerne, for de larmer også meget og de skider overalt, forklarer han.

Professionel mågejæger

- Jeg har boet i byen i mange år og folk kender mig, og da jeg til dagligt arbejder i Københavns Lufthavn som det, der i gamle dage blev kaldt mågejæger, henvendte mange borgere med mågeproblemer sig til mig og spurgte, om jeg ikke kunne skyde nogle af mågerne. Det kan man jo ikke bare gøre, men jeg fik de problemramte borgere til at henvende sig til borgmesteren, byrådsmedlemmerne osv., mens jeg selv tog fat i kommunens naturforvalter, Stefan Skov. I sidste ende fik vi så kommunen til at søge tilladelse til reguleringen hos den stedlige vildtkonsulent, forklarer han.

I begyndelsen blev der kun givet tilladelse til regulering af sølvmåger, men Jes erfarede hurtigt, at det i lige så høj grad var stormmåger, som var problemet.

- Som reguleringsjæger i byen gælder det om at blive set af både måger og borgere, så jeg går ikke og gemmer mig. Ofte kom jeg til hustage, der var plastret til med stormmåger, og her talte jeg med mange borgere, der undrede sig over, hvorfor jeg ikke skød, når nu der sad så mange måger på tagene. De kunne jo ikke se at det var ”de forkerte” måger, forklarer Jes.
Han fremlagde udfordringen for Stefan Skov, som gik videre og forelagde problemet for vildtkonsulenten, der endte med også at udstede tilladelse til stormmåger i indre by.

Indtil 15. april gav tilladelsen mulighed for at skyde alle fugle af begge arter samt fjerne reder fra hustagene og anvende fælder. Efter den dato gælder tilladelse kun til at skyde juvenile måger, altså unge måger, der endnu ikke er kønsmodne.

Samarbejde med falkoner

- Da jeg gik i gang med reguleringen i begyndelsen af april, fik jeg kontakt med en ung falkoner, Rasmus Permin. Han har to harrishøge, med hvilke han gennem nogen tid har stresset måger hos private virksomheder i byen. Han har en virksomhed, der arbejder professionelt med at stresse måger og ham indledte jeg et samarbejde med. Han koncentrerer sig om de private virksomheder, mens jeg primært tager mig af regulering på offentlige ejendomme og hos private borgere og mindre butikker, som har givet fuldmagt til, at der må reguleres hos dem, forklarer reguleringsjægeren og konstaterer dernæst, at han og Rasmus konstant koordinerer, hvem der gør hvad, hvor og hvornår.

Efter 15. april er høgene imidlertid taget ud af indsatsen, da man ikke har samme mulighed for selektiv udvælgelse i forhold til, hvilke fugle – ynglende måger og andre fuglearter – som stresses.

Fremgang at spore

- Det har virkelig stresset mågerne, at vi er over dem så mange steder og på de rigtige tidspunkter og hele tiden. Det gælder jo ikke om at skyde mange fugle, men om at løse problemet og lære mågerne, at Vordingborg måske ikke lige er det bedste sted at bygge reder, finde føde eller i det hele taget opholde sig, forklarer han.

I løbet af den første uge nedlagde Jes omkring 10 måger efter uttalige timer på patrulje med luftriflen i indre by. Efter blot en uge, var koncentrationen af måger på hustagene aftaget.

- Takket være vores intensive indsats er problemet måske nok under kontrol, men hvis vi ikke holder på med at stresse mågerne, vil problemet lynhurtigt vende tilbage. Vi fortsætter derfor med at holde et vågent øje med mågerne og stresse dem på rette tid og sted, slutter den engagerede mågereguleringsjæger, der i øvrigt ikke har fået en eneste negativ kommentar fra borgerne under reguleringsindsatsen.

Ved redaktionens slutning var antallet af nedlagte måger – fordelt på begge arter – nået op på cirka 50.