OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. april 2021

Opstart af buejægernetværk

Ved et virtuelt møde den 25. marts, hvor arbejdsgruppen informerede lokalforeningerne mfl. om arbejdet vedr. fusion mellem FADB og DJ, opstartede man samtidig et landsdækkende buejægernetværk.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Den 25. marts afholdt arbejdsgruppen vedr. fusionen mellem DJ og FADB et online møde, hvor bl.a. alle lokalforeningsformænd, undervisere og FADB’s bestyrelse var inviteret. På mødet informeredes om fordelene ved en fusion og fremgangsmåden hen mod en sådan.

På mødet opstartede man samtidig et buejægernetværk, inspireret af et lignende netværk, som findes mellem Danmarks Jægerforbunds strandjagtsforeninger. Netværket er opbygget således, at alle lokalforeninger som har interesse i buejagt – både under FADB og DJ – kan have en mand siddende i netværket.

Netværket består, ud over repræsentanter for lokalforeningerne, også af DJ-kredsenes buekoordinatorer, Bueudvalgsformanden, undervisere og repræsentanter fra FADB’s bestyrelse.

- Formålet med buejægernetværket er bl.a. at styrke og højne informationsniveauet fra foreningens ledelse eller udvalg, men lige så vigtigt er det, at vi kan få input og gode ideer direkte fra lokalforeningerne og undervisere. Altså fra de folk, der befinder sig ude blandt medlemmerne på fast basis og som ved alt om, hvad det er, der bobler i bolledejen, siger formand for FADB, Jørgen Vester.

- I lang tid har der fra FADB’s bestyrelse været, hvad jeg vil kalde tæt på envejskommunikation, men med dette netværk er der nu åbnet op for at alle – via deres lokale repræsentant – kan komme med forslag og input. Hvis buejagten skal stå stærkt, også i fremtiden, er det vigtigt at vi får delt gode ideer, fremgangsmåder og input med hinanden, siger han og afslutter:

- De bedste ideer kan lige så godt komme fra nord som fra syd, og vi skal derfor være i kontakt med hinanden og være åbne for input fra alle fire verdenshjørner.

Det er planen at buejægernetværket skal fortsætte fremadrettet og afholde fysiske eller virtuelle møder med jævnlig frekvens.