OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. december 2021

Nyt DJ-bestyrelsesmedlem i Nationalpark Mols Bjerge

Miljøministeren har udpeget ny bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge. DJ repræsenteres også fremover i bestyrelsen, nu af den 42-årige jæger og daglig leder på Karpenhøj Naturcenter, Karen Thingstrup.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Da miljøminister Lea Wermelin forleden løftede sløret for en ny bestyrelse i Nationalpark Mols Bjerge, stod det klart at Danmarks Jægerforbund også i den kommende fireårig periode er sikret én af de elleve pladser. Siden oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge i august 2009 har Danmarks Jægerforbund, også qua den geografiske beliggenhed på Kalø, været en aktiv spiller i nationalparken. Fra at beklæde en plads i Nationalparkrådet lykkedes det i 2017 at udskifte rådspladsen med en bestyrelsesplads, da Jens Bjørn Andersen, blev udpeget til jægerforbundets repræsentant i nationalparkbestyrelsen.

Nu er det nye kræfters tur til at tage over, og i den forbindelse havde ministeren bedt Danmarks Jægerforbund om at indstille kandidater til en ny firårig periode i bestyrelsen. Blandt de indstillede kandidater faldt valget på 42-årige Karen Thingstrup, der nu på tiende år er ansat som daglig leder af Karpenhøj Naturcenter, placeret midt i Nationalpark Mols Bjerge. Her stod hun de første otte år for salg samt koordinering og udvikling af interne koncepter, eksempelvis bålmad for besøgende, hvilket gik perfekt hånd i hånd med hendes tanker om at høste af naturens overskud som jæger.

- Gennem mit arbejde har jeg allerede et godt kendskab til nationalparken og jeg arbejder tæt sammen med nationalparksekretariatet, idet Karpenhøj Naturcenter både er en aktør i og samarbejdspartner med Nationalpark Mols Bjerge, fortæller Karen Thingstrup, som desuden repræsenterer naturcenteret i et samarbejdsforum med fokus på naturen i Syddjurs Kommune. De øvrige medlemmer er en lang række ledere af lokale grønne naturorganisationer.

- I bestyrelsesarbejdet vil jeg, udover min erfaring i jobbet som leder, kunne bringe naturfaglighed og bred forståelse for mange samfundsmæssige vinkler ind i dialogen i bestræbelserne på at finde lokale løsninger, der tilgodeser flest mulige interesser og brugere af nationalparken. For mig er det vigtigt, at beslutninger træffes på et både sagligt og fagligt grundlag, hvor fordele og ulemper afvejes i en konstruktiv dialog, lyder det videre fra det nyudpegede bestyrelsesmedlem.

Karen Thingstrup har et erhvervsrettet fokus i sit daglige virke på Karpenhøj Naturcenter, men hendes hjerte banker også både for friluftsliv og natur, hvorfor hun naturligt kan glide ind i bestyrelsesarbejdet.

Da Nationalpark Mols Bjerge blev indviet i 2009, var det Danmarks anden nationalpark - efter nationalpark Thy, som kom til året før. Nationalpark Mols Bjerges særkende er den stærkt varierede natur i et særpræget istidslandskab, hvor mennesket har levet i årtusinder. Ud af de ca. 200 bevaringsværdige naturtyper, kaldet habitatområder, som EU har udpeget, findes ikke mindre end ca. 40 af dem i Nationalpark Mols Bjerge.