OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. november 2021

Nyjægere på lossepladsen

Horsens Kommune har velvilligt givet nyjægerne mulighed for at blive undervist i praktisk jagt på et vildtrigt areal – byens tidligere losseplads. Det kommer der mange rigtigt gode oplevelser ud af.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

”Vi mødes på lossepladsen, for enden af Endelavevej. Ved det indtegnede kryds. Her er der parkeringsmulighed for bil, cykel og knallert.”

Sådan stod der at læse på den mailinvitation med foto som nyjægerne havde modtaget i god tid før jagtens afholdelse. Samme mail indeholdt også den officielle invitation fra Jægerrådet i Horsens Kommune foruden parolen for dagens jagt, som fandt sted første søndag i advent. Grundig information. Ikke noget at være i tvivl om. Skulle der alligevel være påtrængende spørgsmål, var dagens jagtleder, Erling Nielsens, mail påført invitationen.

Fra losseplads til varieret natur

Seks nyjægere – som alle var unge jægere – var mødt op. Otte havde tilmeldt sig; to udeblev uden at melde afbud. Hmmm!

Erling gentog parolen. Flere af de andre ”gamle” jægere var mødt op for at være hundeførere, hjælpe med jagtens afvikling og ikke mindst lære fra sig med nyttige kommentarer omkring jagttegn og forsikringsdækning, hundearbejde inkl. apportering, orange tøj/sikkerhed på jagt, jagthorn, mv.

Så var det afsted på jagt. Lossepladsen med sine ca. 50 ha ligger som en kunstig halvø mellem Horsens Havn og en lavvandet, lang fjordarm afgrænsende mod syd. Lossepladsen, som igennem årene er blevet overdækket med jord, er langsomt ved at gro til med græs, siv, pilekrat og anden trævækst – et rigtigt spændende sted for vildtet. Der sættes ikke fugle ud, og der fodres ikke. Der er både råvildt, ræve, harer, fasaner og – skulle det vise sig – snepper.


Denne artikel er i sin helhed bragt i december-nummeret af Jæger. Vi har valgt at gøre artiklen frit tilgængelig i vores gratis uddrag af bladet. Læs resten af historien og se billederne her.