OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. september 2021

Ny strategi for jagthundeområdet i DJ

Med afsæt i alle jagthunderacer, motiverende tillidsposter og støtte til jagtforeninger, trænere og instruktører, lancerer jægerforbundet en ny strategi. Missionen er at sikre uddannelse og aktiviteter for bredden, med fokus på hundens præmisser.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Ove Dam Hedegaard

Der skal være præcis samme gode muligheder for at træne sin jagthund i regi af Danmarks Jægerforbund, uanset race. Derfor har jagthundeudvalget udarbejdet en ny, fremadrettet strategi for hundearbejdet, der er godkendt og bakkes 100 pct. op af hovedbestyrelsen.

- Strategien skal sikre arbejdet for bredden af jagthundene og dermed også sikre, at vores ressourcer bruges bedst muligt og kanaliseres mod bredden, altså alle jagthunderacerne, forklarer Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Det er derfor besluttet, at der fra centralt regi i Danmarks Jægerforbund ikke længere vil blive afholdt markprøver for de stående hunde fra centralt hold. Der kan naturligvis fortsat afholdes markprøver i de enkelte kredse, hvis det ønskes.

Fremtidigt samarbejde med alle racegrupperinger

Af samme grund er det besluttet, at Danmarks Jægerforbund forlader SJD (Stående Jagthunde i Danmark) med udgangen af 2022.

- Det gør vi, fordi vi ønsker at fokusere vores arbejde på de brede kundskaber, som en jagthund skal besidde for at kunne opfylde lovens krav om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt - uanset race. Vi ved jo, at alle jagthunderacerne er repræsenteret blandt vores medlemmer, og derfor skal vi fokusere vores arbejde på alle racer, uddyber Claus Lind Christensen.

Samarbejdet med SJD fortsætter i øvrigt på linje med øvrige racegrupperinger af hunde. Som konsekvens af den nye strategi har hovedbestyrelsen besluttet, at den nuværende formand for hundeaktivitetsudvalget, Steen Larsen, ikke længere skal varetage posten. Posten overtages midlertidigt af HB-næstformand Leif Bach, indtil der er udpeget en ny formand.

Mellem 45.000 og 50.000 jagthunde i DJ

Danmarks Jægerforbund er den organisation i Danmark, der har flest hunde. I tørre tal vil det sige, at hele 57 pct. af medlemmerne er hundeejere, altså et sted mellem 45.000 og 50.000 jagthunde af alle racer. Stående, de stødende og retrieverne, mv. Rundt omkring i landet er der cirka 800 DJ-uddannede jagthundeinstruktører, og der udbydes hundetræning i omkring 400 af jægerforbundets 860 jagtforeninger. En træning, der kommer cirka 20.000 – 25.000 årlige kursister til gode.

Visionen i den nye strategi er, at Danmarks Jægerforbund tydeligt markerer sig som en aktiv organisation for jagthundene i Danmark, hvor målet er flest muligt egnede jagthunde. Missionen er at sikre uddannelse og aktiviteter for bredden af jægere med jagthunde i DJ med fokus på hundens præmisser.

Mål:

  • DJ som en organisation for alle jagthunde i Danmark
  • Sikre at jagthundeindsatsen målrettes bredden af, og for alle typer af jagthunde i Danmark
  • Sikre at jagthundeindsatsen i DJ understøtter jagthundearbejdet i jagtforeningerne
  • Flere og bedre uddannelsestilbud for medlemmer med jagthunde
  • Skabe grundlag for øget medlemstilgang igennem jagthundeaktiviteter i jagtforeningerne