OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. oktober 2021

Ny jagtforening - Buejægerne Thy Mors

Efter i længere tid at have skudt sammen, jagtet sammen og konkurreret sammen, valgte en flok buejægere fra Thy og Mors at lave deres egen jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

Tekst og Foto: Jørgen Haller

Det er ikke en hverdags ting, men er dog sket et par gange i min tid som buejagtkoordinator i kreds 1. En ny jagtforening har set dagens lys, og Buejægerne Thy Mors er en realitet. På en hyggelig stiftende generalforsamling den 5. oktober blev der stemt ja til ideen og der blev valgt fem friske mænd til bestyrelsen. På forhånd havde initiativtagerne fået hjælp fra juristen i Danmarks Jægerforbund, Mikala Høj Laursen, så de formelle krav og vedtægter var i orden.

Buejægerne Thy Mors bliver et super tilbud til jægere og buejægere i et område hvor der er mange buejægere, men ikke en egentligt forening. Det bliver nu ændret. Foreningen fortsætter indtil videre med indendørs skydning i vinterhalvåret på Klatmøllevej ved Thisted, og vil arbejde for at få etableret en 3D-bane der primært skal anvendes i sommerhalvåret.
For at kunne hjælpe nye buejægere godt i gang og gøre de ’gamle’ lidt skarpere, vil klubben hurtigst muligt få sendt et medlem på kurset Jagtbueinstruktør i Danmarks Jægerforbund. Det to dage lange kursus gør kursisten meget bedre i stand til at modtage og instruere nye buejægere - både når det drejer sin om valg af bue, men sandelig også skydeteknisk.

Foreningen vil have fokus på buejagt, men alle er velkomne - også folk uden jagttegn, der blot vi skyde 3D. Som Frederik Skaarup, der er en af initiativtagerne, siger:

- Foreningen er ikke ude på at stjæle medlemmer fra andre foreninger i området Thy Mors. Det er snarere et supplement til de andre foreninger, der har fokus på hagl eller hund. Buejægerne Thy Mors kommer gerne ud i andre jagtforeninger og fortæller om buejagt.

Du kan møde Buejægerne Thy Mors ved Vandet Sø den 17. oktober, hvor du også kan få lejlighed til at prøve at skyde med bue. Vil du vide mere om foreningen eller melde dig ind, så kontakt Frederik Skaarup på mobil 20930576 eller tjek deres facebookside.