OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. november 2021

Ny app finder frem til ejeren af en matrikel

Ny app gør det let og problemfrit at finde frem til ejeren af en matrikel hvor som helst i naturen. Det kommer mange mennesker til gavn – ikke mindst jægerne og schweiss-hundeførerne i deres eftersøgninger. Appen er gratis og er udviklet af Geoinfo i samarbejde med Naturstyrelsen og Schweiss-registret.

Den nye gratis app Find Ejeren hjælper dig med hurtigt at finde frem til ejeren af en matrikel eller jordlod, når du færdes i naturen – f.eks. når du er på jagt. Med få klik finder du telefonnumre og adresser på ejere af matrikler og jordlodder i Danmark. Ofte vil involvering af ejeren være en stor fordel, eks. ved fund af sjældne fugle eller planter, hvis åbrinken kan styrte sammen, og - i jægernes tilfælde - ikke mindst når fasanen falder ned på ”den forkerte” side af skellet.

De 180 uddannede hundeførere og deres hunde i Schweiss-registeret udfører en yderst vigtig opgave. 19.000 gange årligt bliver de tilkaldt, når et dyr er blevet påkørt eller anskudt. Ofte flygter dyret, og det er hundeførerens og hundens opgave at opspore det og ikke mindst identificere ejeren af den jordlod, hvor dyret findes dødt eller aflives.

-Vi må ikke bare taget dyret med os, da dyret tilhører ejeren af den matrikel, hvorpå det findes. Derfor er en vigtig del af vores arbejde at finde lodsejeren. Det er noget vi bruger rigtig meget tid på, og det kan være ekstremt udfordrende. Ofte bliver vi kaldt ud, når det er mørkt og i tæt bevoksede områder med meget lidt landkending, siger Schweiss-hundefører, Lars Haugaard, der har været hundefører siden 1994.

Han og hans kollegaer har tidligere brugt en simpel app med begrænsede informationer og besværligt login.

-Med den nye Find Ejeren-app er det nemt. Jeg skal bare prikke på det geografiske kort i appen, så får jeg adgang til alle relevante, tilgængelige ejeroplysninger for præcis det sted, hvor jeg står. Det svarer til at have et matrikelkort i baglommen, bare hurtigere og nemmere at bruge, siger Lars Haugaard.

Appen, som er udviklet af Geoinfo i samarbejde med Naturstyrelsen og Schweiss-registret, finder på baggrund af offentligt tilgængelige data kontaktoplysninger på ejeren af stedet. Lokationen vises samtidigt på et digitalt kort understøttet af GPS. Appen, som er gratis, kan frit bruges af alle, herunder natur- og miljøarbejdere og jægere, som ofte har udfordringer med at lokalisere lodsejere.