OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. januar 2021

MST efterlyser døde sæler og marsvin

Miljøstyrelsen vil gerne høre fra dig, hvis du finder et strandet havpattedyr. Husk at tage et billede af dyret og skriv findestedet ned.

Man kan lære meget om havmiljøet ved undersøge døde havpattedyr. Derfor opfordrer Miljøstyrelsen danskere til at tage et foto og give et ring, hvis man finder en gråsæl, spættet sæl eller et marsvin på strandturen. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. De døde havpattedyr bliver hentet ind på laboratoriet, hvor de bliver obduceret og blandt andet får målt spæklaget og bliver undersøgt for miljøfarlige stoffer og sygdomme.

Indsamlingen sker som en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA, hvor Miljøstyrelsen - bl.a. i samarbejde med Aarhus Universitet - overvåger den danske natur. Forskerne er særligt interesseret spæktykkelsen, der fungerer som indikator for vurdering af god miljøtilstand i de danske farvande. Et strandet dyr kan også give informationer om en lang række andre vigtige faktorer. Bl.a. undersøger DTU – Center for Diagnostik, de strandede havpattedyr for sygdomme og dødsårsag.