OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. november 2021

MST åbner pulje med tilskud til vildtforskning

En projektpulje med cirka seks millioner kroner til forskningsprojekter inden for jagt og vildtforvaltning åbnede i går for ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 17. december.

Der er brug for ny viden og nye metoder og teknologier på mange områder inden for jagt og vildtforvaltning. Derfor sætter Miljøstyrelsen (MST) nu cirka seks millioner af til forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter på udvalgte områder. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Temaerne for projektansøgningerne i 2021 er udvalgt i samarbejde med bl.a. Vildtforvaltningsrådet. De spænder vidt fra undersøgelser af klimændringernes effekt på dyr i den danske natur til ny teknologi til artsgenkendelse og udvikling af droner og andre teknologier til overvågning af vildtbestandene.

De fem prioriterede områder er følgende:

  • Klimaændringers påvirkning af bestande af danske pattedyr og fugle
  • Problemarter og konfliktarter i byen og på lande. Metodevurdering og -udvikling af effektive afværgeforanstaltninger og skadesopgørelser
  • Ny eller mere viden om truede fugle og pattedyr, herunder agerlandets truede vildtarter samt tiltag til forbedring af disse
  • Udvikling / videreudvikling af metoder til bestandsovervågning af fugle og pattedyr -eksempelvis brug af droner og/eller citizen science
  • Mere viden om sundhedstilstanden hos edderfugl og mårdyr

Fristen for at søge støtte fra puljen er 17. december 2021. Find ansøgningsmaterialet og yderligere oplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.