OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. oktober 2021

Miljøminister på besøg hos Danske Herregårdsjægere

Under et besøg på Hverringe Gods viste Foreningen Danske Herregaardsjægere forleden miljøministeren rundt på et jagtvæsen. Her blev der bl.a. drøftet udsætning, terrænpleje og lysåben natur.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Morten Truelsen

Medio september gæstede miljøminister Lea Wermelin Hverringe Gods ved Kerteminde, hvor Foreningen Danske Herregaardsjægere var vært. I løbet af arrangementet fil ministeren et indblik i et jagtvæsen med professionel vildtforvaltning og fik en nærmere indføring i de forskellige opgaver, det indebærer.

- Vi har så mange dygtige jægere i Danmark, som løfter et stort naturansvar. Jeg havde for nyligt et godt besøg hos Foreningen Danske Herregaardsjægere, hvor vi blandt andet talte om professionel vildtforvaltning. Det er ofte i disse møder, at vi får den bedste dialog om, hvordan jagt går hånd i hånd med bestræbelserne på at skabe en bedre natur. Det er vejen frem, siger miljøminister Lea Wermelin om besøget.

Ifølge Morten Truelsen, formand for Danske Herregårdsjægere, handlede besøget i høj grad om at vise miljøministeren hvordan herregårdsjægerne arbejder med nøgleord som høj faglighed, passion og lokal forankring i vildtforvaltningen.

- Vi talte primært om udsætning af fuglevildt til jagt, terrænpleje i relation hertil, skovgræsning og lysåben natur. Det var mit klare indtryk, at miljøministeren var meget interesseret og at hun anerkender den høje faglighed og store passion de danske herregårdsjægere har for natur- og vildtforvaltning, siger Morten Truelsen.

Blandt de øvrige emner, der blev talt om under rundvisningen, var f.eks. naturnationalparker, forvaltning af hjortevildt og biotopplaner. I det hele taget var herregårdsjægerne meget glad for lejligheden til at møde Lea Wermelin:

- Danske Herregaardsjægere sætter enormt stor pris på at have fået muligheden for at vise miljøministeren et professionelt jagtvæsen. Vi har ikke noget imod at blive kigget over skulderen, og man skal huske, at vi har forvaltet arealer med karakter af naturnationalpark, længe før det blev en offentlig debat, siger Morten Truelsen og tilføjer:

- Vi forvalter arealer med respekt for historien og med fokus på at sikre næste generations muligheder.

Afslutningsvis fik miljøministeren en invitation til Romsø, hvor hun vil få mulighed for at se en unik dansk græsningsskov, skabt af den flere hundrede år gamle dåvildtstamme. Foreningen Danske Herregaardsjægere benyttede samtidig muligheden for at støtte Danmarks Indsamlingen.