OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. januar 2021

Midlertidigt stop for indfangning af fasaner

Miljøstyrelsen standser med øjeblikkelig virkning tilladelser til indfangning af fasaner.

Tekst: Lene Midtgaard

Fødevarestyrelsen har konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark. Der er derfor risiko for, at indfangede fasaner kan være smittet med højpatogen fugleinfluenza. På den baggrund tilbagekalder Miljøstyrelsen alle udstedte tilladelser til indfangning af fasaner indtil videre.
Ejendomme, som allerede har indfanget fasaner, skal hurtigst muligt tage kontakt til Miljøstyrelsen på mail soera@mst.dk for videre vejledning af indfangne fugle.

Fødevarestyrelsen er i gang med en risikovurdering med henblik på at vurdere, hvornår indfangning eventuelt kan tillades. Et svar herpå forventes medio februar 2021. Indtil da udsteder Miljøstyrelsen ikke tilladelse til indfangning af fasaner. Det anbefales at afvente en udmelding fra Miljøstyrelsen inden der ansøges på ny, såfremt det bliver muligt i 2021.

Danmarks Jægerforbund vil følge dette nøje, og har blandt andet spurgt Miljøstyrelsen, hvordan man forholder sig til, at indfangede fasaner i forvejen skal testes for fugleinfluenza og at de heller ikke må flyttes fra den ejendom, hvor de er indfanget.


Opdatering, mandag den 25. januar: Danmarks Jægerforbund har i dag været i kontakt med Miljøstyrelsen, som oplyser, at det midlertidige stop for indfangning, er indført af hensyn til Danmarks eksportstatus.