OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. januar 2021

Manglende indberetninger af gråænder

DCE-rapport viser, at der udsættes mindst fem gange så mange gråænder som der reelt indberettes. Den mangelfulde indberetning bringer nu andeudsætningen i fare.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I 2019 blev der indberettet cirka 60.000 udsatte gråænder i Danmark, men ifølge en rapport fra DCE, Nationalt center for miljø og energi ved Aarhus Universitet, ligger produktionen af udsætningsklare ællinger et sted mellem 334.000 og 386.000 om året. Altså over fem gange over det tal, som udsætterne har indberettet. DCE er nået frem til tallet ved at kontakte gråandeproducenterne, og den store forskel kan ikke forklares ved eksport, idet det ville være blevet registreret hos Fødevarestyrelsen.

Problemet med ikke-indberettede udsætninger har fået formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, til at kræve et stop for udsætning af gråænder. Også Danmarks Jægerforbund er bekymret for det skæve tal, som formand Claus Lind Christensen til dagbladet Politiken kalder "særdeles uacceptabelt." Han er også afklaret med, at den manglende lovpligtige indberetning ikke ligefrem styrker fortsat udsætning af fugle til jagt:

- Vi skal have troværdige data, og det er os jægere, der skal have styr på de data. Det er vores ansvar. Jeg tror på, at vi kan håndtere det med at udsætte fugle i naturen til jagt. Men det her skaber et troværdighedsproblem, siger Claus Lind Christensen til Politiken (OBS: Artiklen kræver login).

Tre anvisninger, der altid skal følges

Som ansvarlig for en udsætning skal du altid følge disse tre anvisninger:

  • Uanset mængden af fugle, du sætter ud, skal alle dine udsætninger indberettes til Miljøstyrelsen senest én uge efter udsætning.
  • Alle fugle, der kommer fra opdræt med mere end 100 fugle, skal være fulgt af en informationsskrivelse, som dokumenterer, at besætningen er fundet fri for fugleinfluenza indenfor de sidste to måneder. Uden dette dokument må du ikke sætte fuglene ud. Informationsskrivelsen skal ikke sendes til nogen, men du skal opbevare den i mindst to år fra udsætningstidspunktet. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg.
  • Det er et krav, at du foretager optegnelser over udsætningen, herunder dato, sted (angivelse på kort) samt antal og art af de udsatte fugle. Du skal opbevare optegnelserne i mindst to år fra optegnelsestidspunktet. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg.

Læs mere om reglerne for udsætning og om hvordan du indberetter.