OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. marts 2021

Lyt til agerhønsenes kald lige nu

Har du hørt når agerhønsene kalder? Det kan du høre lige nu, for det er nemlig i disse dage, de danner par. Så hvis du er i tvivl om der er agerhøns på dit revir, så gå ud og lyt efter. Arten er trængt og har brug for en hjælpende hånd – f.eks. i form af en faunastribe på reviret, og via fugletællinger i markvildtlavene.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Når du først har hørt agerhønsenes kald én gang, så er du ikke i tvivl. Agerhønen er en standfugl, der bliver i det samme område året rundt. De holder sammen i små familieflokke, der især kan ses om vinteren på snedækkede marker, hvor de klumper sig tæt sammen. Sidst på vinteren og i det tidlige forår opløses flokkene, når hannerne begynder at etablere territorier og kalde på hunnerne. Det er de lyde, vi kan høre nu. Herefter danner fuglene par og etablerer territorier op til parringen.

Fuglen yngler i det åbne land. Den bygger sin rede i ældre, uforstyrrede græs- og urtebevoksninger, gerne ved levende hegn, markskel, jorddiger o. l. Reden er en lille græsforet fordybning i jorden, og æggene lægges i starten af maj.

En efterhånden sjælden fugl

Det er desværre ikke hver dag, man ser agerhøns. Arten er gået fra at være meget almindelig til nærmest sjælden, hvor der i 1950 blev nedlagt 438.000 mod under 20.000 årligt nedlagte agerhøns i dag.

Danmarks Jægerforbund arbejder via markvildtprojekt intensivt med at forbedre vilkårene for markvildtet i Danmark - herunder agerhønen. Det sker bl.a. via mange frivillige jægeres store arbejde med at foretage tællinger af fuglene. Traditionelt set tælles agerhøns med hjælp fra stående hunde. Det sker ved en forårstælling, hvor formålet er at få et billede af den ynglende bestand. Tællingen skal ske i løbet af de to sidste uger i marts inden afgrøderne på markerne bliver for høje og parhønsene går på reden.

Hjælp agerhønen på dit revir

Så har du styr på hvad der er af agerhøns på dit terræn? Hvis ikke, så tag ud og lyt efter dem. Brug din nyhøstede viden til at overveje, om der skal laves særlige tiltag for agerhønsene hos dig. De har brug for al den hjælp, de kan få. Her kan f.eks. en rigtigt placeret faunastribe gøre en stor forskel for agerhønsene, så de let kan føre deres kyllinger og finde føde. Find flere gode råd om tiltag i det åbne land her.

  • Husk også, at du kan få gratis rådgivning når du danner et markvildtlav – læs mere her