OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. marts 2021

Landbrugspakke bør give bedre levesteder til vildtet

DJ har udarbejdet syv konkrete ideer til regeringens kommende landbrugspakke. De skal sætte spot på levesteder for vildtet og insektlivet i det opdyrkede Danmark.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund har i denne uge afsendt et katalog med inputs til den landbrugspakke, som regeringen i øjeblikket arbejder på. Modtageren af idékataloget er miljøminister Lea Wermelin, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn samt Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Bestande er i frit fald

Cirka 62 pct. af Danmarks areal er opdyrket, og det er netop her, vi ser den største nedgang i naturindholdet. Levestederne forsvinder og forringes i takt med landbrugets intensivering. Ved den seneste revision af den danske rødliste blev tidligere tiders så almindelige og folkekære landbrugsfuglearter som vibe, agerhøne, sanglærke, bomlærke, stær og gulspurv sat på listen, simpelthen fordi deres bestande er i frit fald. I alt 20 fuglearter på rødlisten er af forskerne kategoriseret som knyttet til landbrugslandet. Heraf er mere end halvdelen, nemlig 12 arter, kommet til siden forrige revision for bare 10 år siden.

Også markvildtet har trange kår. Harebestanden er lige som fuglearterne i agerlandet gået voldsomt tilbage som følge af tab af variation og levesteder i landbrugslandet set over 50-60 år. Men problemet i fødekæden starter et helt andet sted – hos insekterne. Insekter presses også af landbrugsdriften.

Bæredygtig fødevareproduktion

Danmarks Jægerforbund erkender naturligvis, at der skal produceres fødevarer i Danmark, men mener samtidig, at den danske fødevareproduktion skal være bæredygtig, og det er den først, når produktionen sker i et samspil med naturen. Her kommer Danmarks Jægerforbunds syv konkrete forslag til, hvordan en moderne fødevareproduktion kan ske i samspil med naturen i landbrugslandet:

  • En positiv incitamentsstruktur
  • Konditionalitet / støttebetingelser
  • Eco-scheme
  • Kemisk nedvisning og jordbehandling
  • Reduktion af brugen af pesticider og fremme af bæredygtige dyrkningssystemer
  • Pleje af natur- og græsarealer
  • Bevare og udbygge eksisterende landskabselementer i landbrugslandet

Læs mere om de enkelte forslag i vores input til Landbrugspakken her.

Bilag