OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. december 2021

Nødråb: Komplekse EU-regler kan kuldsejle biodiversitet

Indviklede regler og bureaukrati fra Bruxelles risikerer at drukne EU's gode intentioner om at skabe mere biodiversitet. Natur- og Biodiversitetsforum, som DJ er en del af, henvender sig nu direkte til EU-Kommissionen og fødevareministeren.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

"En styrkelse af biodiversiteten er en central del af EU’s landbrugspolitik fra 2023 – 27. Det forudsætter, at de rammer, der tilvejebringes gennem landbrugspolitikken, udformes på en måde, der både gør det let og attraktiv for landmænd at indgå i ordningerne samtidig med, at der sikres de bedste forudsætninger for biodiversiteten."

Sådan indledes det brev, som forleden blev sendt til fødevareminister Rasmus Prehn. Afsender af brevet er det såkaldte Natur- og Biodiversitetsforum, der er sammensat af en lang række grønne organisationer - herunder Danmarks Jægerforbund. Brevet til Prehn er et led i kampen for at gøre opmærksom på en række problemer med enkelthed og gennemskuelighed, tilknyttet EU-Kommissionens biodiversitets-udspil i den kommende landbrugspolitik for EU (2023-27).

Derfor består forummets initiativ da reelt også af to breve - ét til fødevareministeren, samt først og fremmest ét til Pierre Bascou, generaldirektøren for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Bæredygtighed og indkomststøtte, i EU-kommissionen. Faktisk satser Natur- og Biodiversitetsforum rent ud sagt på ministerens støtte i henvendelsen til generaldirektøren, idet man til Rasmus Prehn bl.a. skriver, at man "… håber, at man fra Fødevareministeriets side er enige i disse udfordringer som fremgår af vedlagte brev (til Pierre Bascou, red.), og at du og dine medarbejdere vil arbejde for, at disse ting ændres fremadrettet."

"Som de forskellige ordninger ligger nu, er vi oprigtigt bekymrede for, at det bliver endog meget komplekst at agere i for landmændene, og vi vil på det kraftigste opfordre til, at ministeriet er meget påpasselig med tolkninger af de bestemmelser, der er formuleret af EU, som kan hindre en indsats for biodiversiteten. Vi vil samtidig opfordre til, man i udformningen af de danske ordninger medtænker gode muligheder for rådgivning af landmanden og størst mulig samordning af de enkelte tiltag," hedder det videre i henvendelsen til den danske fødevareminister.

I skrivelsen til generaldirektør Pierre Bascou gør Natur- og Biodiversitetsforum opmærksom på særlige bekymringsområder i kommissionens udspil, som forummet mener vil risikere at spænde ben for ønsket om mere biodiversitet. Læs mere detaljeret om de konkrete bekymringsområder i brevet til Pierre Bascou her.

- Som det ser ud nu, er vi bange for at det bliver for kompleks at arbejde med i virkelighedens verden. Vi oplever faktisk at den danske landbrugsstyrelse er enige med os i denne vurdering, men de er nødt til at henvise til rammerne, som er sat af EU-Kommissionen. Det er derfor, vi har sendt to breve, ét til ministeriet, og ét til Bruxelles, fordi vi håber på fødevareministerens støtte. Det er utrolig vigtigt at man ikke laver regler, der i sidste ende bliver til hinder for en øget biodiversitet, siger Jens Venø Kjellerup, formand for jægerforbundets markvildtudvalg.