OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2021

Fremtidens dyrkningssystemer skal løse både klima- og biodiversitetskrisen

Det er vigtigt, at tiltagene i landbrugets grønne omstilling både er med til at løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, skriver DJ, DOF og FRDK i et åbent brev til Regeringen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Jægerforbund og Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) beder regeringen samt Miljø- og Fødevareudvalget være opmærksom på vigtigheden af at bruge løsninger i landbrugets grønne omstilling, som både varetager klimahensyn og fokuserer på biodiversitet i bred forstand.

Vi har to omfattende kriser, både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Begge hænger i høj grad sammen med måden, jorden dyrkes på. Der kan lagres store mængder CO2 som livgivende humus i jorden, og den meget negative udvikling i bestandene af agerlandets fugle-, insekter- og vildtarter kan vendes. Fra vores tre foreningers side kan vi ikke understrege tydeligt nok, hvor vigtigt det derfor er at samtænke løsningerne på de to kriser.

I det åbne brev opfordrer foreningerne regeringen og folketinget til nøje at overveje en række konkrete problemstillinger i forhandlingerne om den grønne omstilling.