Offentliggjort den: 03. maj 2021

Fremtidens dyrkningssystemer skal løse både klima- og biodiversitetskrisen

Det er vigtigt, at tiltagene i landbrugets grønne omstilling både er med til at løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, skriver DJ, DOF og FRDK i et åbent brev til Regeringen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Jægerforbund og Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) beder regeringen samt Miljø- og Fødevareudvalget være opmærksom på vigtigheden af at bruge løsninger i landbrugets grønne omstilling, som både varetager klimahensyn og fokuserer på biodiversitet i bred forstand.

Vi har to omfattende kriser, både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Begge hænger i høj grad sammen med måden, jorden dyrkes på. Der kan lagres store mængder CO2 som livgivende humus i jorden, og den meget negative udvikling i bestandene af agerlandets fugle-, insekter- og vildtarter kan vendes. Fra vores tre foreningers side kan vi ikke understrege tydeligt nok, hvor vigtigt det derfor er at samtænke løsningerne på de to kriser.

I det åbne brev opfordrer foreningerne regeringen og folketinget til nøje at overveje en række konkrete problemstillinger i forhandlingerne om den grønne omstilling.