OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. oktober 2021

Kampvalg venter i Kreds 2

Efteråret byder på valg af nyt hovedbestyrelsesmedlem, ny kredsformand og HB-suppleant i den vestjyske kreds 2.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Til november vil et ekstraordinært kredsmøde sætte kursen for fremtiden i kreds 2 med nyvalg på en række poster. Ud over et kampvalg til HB-posten, skal der vælges kredsformand samt HB-suppleant. Det er konklusionen efter alle de ekstraordinære jægerrådsårsmøder er afholdte.

Resultatet af de nu gennemførte ekstraordinære jægerrådsmøder er følgende:

Der er valgt nye jægerrådsformænd i Ikast-Brande Jægerråd, hvor Lars E. Birsch blev valgt og i Holstebro Jægerråd, hvor Henrik Pedersen blev valgt. Der er indstillet to kandidater til HB-posten, idet både Lars Jensen og Lars Chr. Rejkjær er opstillet. Steffen Toft Jensen er indstillet til HB-suppleantposten, da Steffen også opstiller som kredsformand. Steffen Toft Jensen er aktuelt konstitueret i posten som kredsformand, og har i den rolle følgende udtalelse:

- De ekstraordinære jægerrådsårsmødet har vist, at både medlemmer og jagtforeninger i Kreds 2 ser fremad. Møderne er afvikler i god ro og orden, og de har budt på mange gode dialoger om fremtiden. Derfor ser jeg frem til, at den nye kredsbestyrelse træder sammen umiddelbart efter efterårsferien og planlægger både det kommende ekstraordinære kredsmøde samt valgmøder, hvor de to HB-kandidater kan fortælle om deres visioner.

Ekstraordinært kredsmøde

Det ekstraordinære kredsmøde i kreds 2 afholdes den 29. november 2021. Dagsordenen er:

  1. Valg af kredsformand
  2. Valg af HB-medlem
  3. Valg af HB-suppleant
  4. Eventuelt

På kredsmødet er det kredsbestyrelsen, formændene for jægerrådene, aktivitetskoordinatorer og repræsentanter for jagtforeninger i kredsen, der kan stemme. Jagtforeningerne har en repræsentant for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

Valgmøder

DJ’s hjemmeside vil blive opdateret med information om, hvor og hvornår der afholdes valgmøder, så snart de er planlagte.