Offentliggjort den: 28. januar 2021

Job i DJ: Hjortevildtkonsulent

Har du en faglig relevant viden om hjortevildtet og generel vildtforvaltning? Har du lyst til at arbejde i en politisk styret organisation? Kan du inspirere andre? Så er du måske Danmarks Jægerforbunds nye hjortevildtkonsulent.

Som en del af Danmarks Jægerforbunds afdeling for Rådgivning & Uddannelse bliver dine overordnede arbejdsopgaver at udvikle, planlægge, organisere, implementere og koordinere jægerforbundet hjortevildtsindsats i tæt samarbejde med forbundets frivillige ildsjæle. Du kommer også til at bidrage til at optimere det faglige arbejde med ulv, bæver og vildsvin. Endvidere bliver du involveret i Danmarks Jægerforbunds arbejde med vildtbiologiske analyser, forskning, undersøgelser, uddannelse og rådgivning i samarbejde med resten af ​​temaet.

Ansvarsområder

 • Faglig understøtning af hjortevildtindsatsen
 • Dataindsamling og strukturering af data
 • Udarbejdelse af analyser, udredninger, rapporter og modeller for vildtforvaltning
 • Udvikle og supportere trofæopmåling via freelance trofæopmålere
 • Faglig understøtning og formidling af arbejdet i hjortevildtforvaltningen, hjortevildtudvalg, hjortevildtgrupper mv.
 • Foredrag, undervisning og anden kommunikation inden for hjortevildtforvaltning og generel vildtforvaltning
 • Rådgivning i schweissarbejde
 • Projektledelse - sekretariatsfunktion for hjortevildtgrupper og rådgivning
 • Løbende, generel sagsbehandling inden for fagområdet

Faglige kompetencer

 • Uddannelse som vildtforvalter, forstkandidat, biolog, skov- og landskabsingeniør, agronom, eller anden naturressourceuddannelse
 • Erfaring i at arbejde med og at motivere frivillige
 • Erfaring med projektledelse og projektstyring, herunder gerne at udarbejde større ansøgninger og fundraising
 • Kendskab til jordbrugets produktionsvilkår og præmisser
 • Kendskab til jagten og jægernes præmisser

Det faste arbejdssted er Jagtens Hus på Kalø. Ansøgningsfristen er den 28. februar og jobbet tiltrædes den 1. april eller 1. maj 2021.