OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. oktober 2021

Jagt og regulering under høst af majsmarker

Reglerne for hvornår man lovligt kan nedlægge et stykke vildt, som f.eks. kommer ud af en majsmark, der er ved at blive høstet, er klare. Alting afhænger af om jagt og høst er koordineret eller ej – uanset om man jager kronvildt eller mårhund. Men en opblødning er muligvis på vej. Læs en nærmere udpensling af reglerne her.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

”Når det kommer til den invasive mårhund, gælder næsten alle kneb i forsøget på at holde bestanden i ave. Jagten skal naturligvis foregå etisk korrekt, men alternative jagtmetoder kan tages i brug. At jage mårhund, når der snittes majs, er et særdeles effektivt alternativ”.

Sådan indledte vi artiklen ”Majshunde” i septemberudgaven af Jæger. Siden har myndighederne gjort os opmærksomme på, hvordan loven skal tolkes, og som reglerne er lige nu, skal der søges tilladelse først.

Tilfældig eller planlagt høstmaskine

Miljøstyrelsen læser lovgivningen således, at der gerne må nedlægge et stykke kronvildt eller andet lovligt bytte, som tilfældigvis kommer ud af en majsmark, mv., når denne høstes som en del af landmandens almindelige drift. Situationen er i midlertidig anderledes, hvis der ikke er tale om en tilfældigt opstået situation. Hvis jægeren aftaler med landmanden, hvornår der skal høstes og på baggrund heraf enten stiller sig på post - eller stiller flere poster ud for at omringe marken - er der ikke længere tale om en tilfældig situation.

Så er der tale om, at jagten planlægges ud fra at høsten konkret skal være en del af jagten. Man benytter med andre ord motoriserede køretøjer til efterstræbelse af vildt som en del af jagten. Det må man ikke.

Gælder for både jagt og regulering

Det springende punkt er altså om der opstår en hændelig/tilfældig situation, hvor høst og jagt blot tilfældigt sker samtidig, eller om man har planlagt jagten efter høst. På tilsvarende vis er det ikke lovligt at benytte ATV’er, flyve med droner eller lign. for at drive vildtet frem til posterede skytter.

Det kan tillige være værd at bemærke, at ovenstående også gør sig gældende i forhold til regulering. Ønsker man som en del af reguleringen at gøre brug af motoriserede køretøjer, kræver dette en særskilt tilladelse. Udgangspunktet for regulering er nemlig, at denne skal ske under de almindelige regler for jagt, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i Vildtskadebekendtgørelsen eller i den tilladelse man har modtaget.

Når det drejer sig om regulering af invasive arter, kan myndighederne acceptere videre grænser, end når det gælder jagt: Der er mulighed for at udstede tilladelse til anvendelse af motorkøretøj ved regulering af bl.a. mårhund og vaskebjørn i vildtskadebekendtgørelsens § 25, stk. 3.

Mulig opblødning undervejs

Det, at man i dag skal søge om særlig tilladelse til at jage mårhund når der snittes majs, kan nok forekomme så bureaukratisk for mange mårhundereguleringsjægere, at de hellere opgiver denne effektive metode. Men der er håb forude.

- I forbindelse med kommende revision af Vildtskadebekendtgøresen foreslår Danmarks Jægerforbund en undtagelse fra forbuddet mod anvendelse af motorkøretøjer, således at det bliver lovligt at organisere regulering af mårhund og vaskebjørn i forbindelse med høst. Foreløbig har forslaget kun mødt velvilje, og vi forventer derfor, at det faktisk bliver lovligt inden for en overskuelig fremtid, siger Jens Venø Kjellerup, formand for jægerforbundets markvildtudvalg.

Den reviderede Vildtskadebekendtgørelse ventes at træde i kraft 1. juli 2022.