OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. april 2021

Interview om biodiversitet, rewilding og jagt

I lyset af den aktuelle naturpolitiske debat har vi interviewet den internationalt anerkendte professor Carsten Rahbek om sammenhænge mellem biodiversitet, rewilding og jagten. Han stiller en række kritiske spørgsmål til den igangværende rewildingbølge i Danmark.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Max Steinar

Naturen i Danmark og dens mangeårige forarmelse er for alvor kommet på dagsordenen i de senere år hos biodiversitetsforskere, NGO’er og politikere. Regeringen og dens støttepartier har sat handling bag ordene om, at der skal gøres noget for biodiversiteten i Danmark. Det har helt aktuelt udmøntet sig i vedtagelsen af en finanslov, hvor der afsættes 888 mio. kr. til natur- og biodiversitetsfremmende tiltag. Det skal bl.a. finansiere oprettelsen af et biodiversitetsråd og regeringens forslag om oprettelsen af 15 naturnationalparker de kommende år.

I den forbindelse har jægerforbundet sammen med en stribe andre NGO’er kastet sig ind i en til tider ophedet debat om behovet for, udformningen og især brugen af disse områder. Men hvad er egentlig op og ned i hele denne diskussion?

Til at give nogle faglige svar på det har jægerforbundet sat professor og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, Carsten Rahbek, stævne. Han har beskæftiget sig med biodiversitet på nationalt og globalt plan de sidste 20 år.

Naturen mangler plads

- Jeg har de sidste 20 år arbejdet med databaserede analyser for at afdække, hvilke redskaber der skal anvendes for at sikre den danske biodiversitet. Her har jeg set på både biologiske og økonomiske faktorer og vurderet dem i forhold til deres forventede effektivitet. Vi har også set på andre samfundsgoder som f.eks. jagt, indleder Carsten Rahbek.

- I regi af det Økonomiske Råd har jeg arbejdet med begrebet ”urørt skov”, og jeg har hovedansvaret for den skovrapport, som de nu af både forskere, NGO’er og politikere ofte omtalte 75.000 ha urørt skov stammer fra. Dette estimat har således over tid forplantet sig til at blive et reelt naturpolitisk mål.

- Afsættet for mit arbejde er en stærk interesse for at give et data- og forskningsbaseret svar på, hvordan man kan nå de naturpolitiske mål, f.eks. på biodiversitetsområdet, på den mest omkostningseffektive måde. I denne sammenhæng vurderer jeg rewilding som et af flere redskaber, men vigtigst af alt: Naturen mangler plads, plads og plads.


Læs hele artiklen i vores gratis uddrag af april måneds udgave af Jæger.
 Som medlem af Danmarks Jægerforbund modtager du et nyt nummer af Jæger hver måned, direkte i din postkasse, samt har mulighed for at læse magasinet online.

Bliv medlem - klik her!