OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. december 2021

Indsamling af harer til sundhedstjek og undersøgelse for pesticider

Der er brug for jægernes hjælp til indsamling af trafikdræbte harer og harer nedlagt ved jagt.

Aalborg Universitet vil gerne have harer fra hele landet ind til sundhedstjek. Projektperioden strækker sig fra 1. august 2021 til 30. juni 2024.

Undersøgelser viser, at harer søger føde i sprøjtezoner og på marker, hvor de muligvis udsættes for oversprøjtning med pesticider. I projektet vil vi undersøge 400 harers sundhedstilstanden og reproduktion og tjekke 100 harer for pesticidbelastning.

Hvis haren ikke indleveres i hel tilstand, må man gerne levere hovedet, et forben - helt op til skulderleddet, alle indvolde og testikler fra hannerne. Desuden et par hårtotter fra bug og ryg. Hareren - eller resterne af den - lægges i en plasticpose forsynet med dato, gerne ca. dato samt lokalitet, enten i form af koordinater eller som en prik på et kort. Jægerens navn og telefonnummer vil også være nyttig, hvis vi skulle have flere spørgsmål til fundsted. Det er vigtigt at haren fryses ned straks efter nedlæggelse eller fund som trafikdræbt.

Harerne kan afleveres til Naturstyrelsens enheder over hele landet eller til adresserne på www.vildtsundhed.dk.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU-CfD, DTU-Food, KU-Sund og DJ´s markvildtteam. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens midler til bekæmpelsesmiddelforskning.