OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. oktober 2021

I 2023 bliver dansk jagt blyfri

I disse uger arbejdes der intensivt på at få det lovgivningsmæssige på plads, så udfasningen af bly kan foregå som planlagt.

Tekst: Marie-Louise M. Achton-Lyng, kreds 7, Formand for våbenudvalget

Udfasningen gælder for centraltændt jagtammunition. Det vil sige, at i løbet af 2023 bliver det forbudt at bruge blyholdig riffelammunition til jagt. Forbuddet kommer ikke som nogen overraskelse for hverken mig eller bestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. Vi har nemlig selv ønsket en udfasning af en ammunitionstype, som tiden er løbet fra. Bly er et af de giftigste tungmetaller, der findes, og det vil være en gevinst for vi jægere, hvis jagt og bly ikke længere har noget med hinanden at gøre.

Men det var ikke uden en del betænkeligheder, at vi i bestyrelsen besluttede aktivt at gå til miljøminister Lea Wermelin med vores ønske. Derfor havde vi også en række betingelser med til ministeren:

  1. Lovgivningen skal ændres, så de mindre kalibre som f.eks. 6,5x55 fortsat kan anvendes til jagt på de større hjortevildtarter med et blyfrit alternativ
  2. Forbuddet skal kun gælde riffelpatroner til jagt
  3. Det skal fortsat være lovligt at benytte riffelpatroner med bly på skydebaner
  4. Forbuddet gælder for centraltændte patroner og ikke randtændte
  5. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor DJ og Våbenhandlerforeningen er med
  6. Forbuddet skal først indfases efter en rimelig overgangsperiode

Heldigvis var ministeren meget lydhør, og der er intet, der tyder på, at vores krav ikke bliver opfyldt. Faktisk er tilbagemeldingen fra de medarbejdere i Jagtens Hus, som arbejder med den sag her, at samarbejdet med de relevante personer i Miljøministeriet og Miljøstyrelsen er både konstruktivt og tillidsfuldt.

Og mens du sidder og læser dette her, så er den nye bekendtgørelse om ammunition enten på vej i høring, eller den er det allerede. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gå mere i detaljer med, hvordan den endelige lovtekst kommer til at lyde. Men så snart bekendtgørelsen er sendt i høring, kommer vi selvfølgelig til at skrive en masse om udfasningen og de nye regler for anslagsenergi osv. Mere om det lige om lidt.

Som sagt kender vi endnu ikke den præcise dato for det endelige forbud, andet end at det bliver engang i løbet af 2023. I Danmarks Jægerforbund anbefaler vi, at forbuddet kommer til at gælde fra udgangen af 2023. Men i sidste ende er beslutningen op til miljøminister Lea Wermelin. Uanset er det værd som jæger allerede nu at gøre sig tanker om, hvordan man selv får skiftet. Mange har allerede gjort det. De fleste mangler. Den gode nyhed er, at der findes fuldgode alternativer til langt de fleste og mest gængse kalibre. De blyfri er lige så gode at skyde med, de dræber lige så effektivt, og prisen ligger ikke langt fra blypatronernes.

Så kør ned til din våbenhandler, og køb en af de mange alternativer til blyholdig riffelammunition, og prøv det på din skydebane. På patronæskerne oplyser producenterne typisk, hvilke vildtarter ammunitionen fungerer godt til, og ofte også hvilken stigning på piben projektilet fungerer optimalt fra – altså hvor hurtigt projektilet skal roteres for at opnå den optimale præcision.

Kort sagt: Hvis din riffel kan skyde med bly, kan den også skyde med alternativer, så prøv det!