OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. december 2021

Hvordan med våbentransport i Tyskland?

Mange danske jægere tror at man altid skal opbevare adskilt våben, bundstykke og ammunition aflåst og separat fra hinanden under transport igennem Tyskland. Men det er ikke tilfældet, lyder det fra det tyske jægerforbunds jurist.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Du er på vej til det tyske revir, og du har sørget for at fjerne bundstykket fra riflen og låst våbendelene nede i hver sin kuffert. Desuden har du låst ammunitionen ned i en tredje kuffert. Det gør du måske, fordi du har hørt, at sådan siger tysk lovgivning. Men selvom den her beskrevne sikkerhedsprocedure kan være fornuftig nok at følge, er den ikke lovpligtig. Det opklarer vores tyske pendant, Deutscher Jagdverband, i en mailkorrespondance med Danmarks Jægerforbunds våbenkonsulent, Nicholai Vigger Knudsen:

- Jeg anbefaler altid at man fjerner bundstykket og transporterer det separat fra våbnet, men det er ikke et lovkrav i Tyskland, forklarer Friedrich von Massow, som er det tyske jægerforbunds jurist.

Tre-sekunders-reglen

Juristen forklarer videre, at det er en almindelig misforståelse at et våben altid skal transporteres i en aflåst kuffert eller lignende. Det anbefales, men igen er der ikke tale om et krav. I regulativerne hedder det, at et våben skal transporteres på en måde, så det ikke er umiddelbart tilgængeligt. Definationen på "ikke umiddelbart tilgængelig" er her udpenslet til, at våbnet ikke må kunne bringes til skudklar tilstand inden for tre sekunder og med mindre end tre bevægelser.

Når det drejer sig om transport af ammunition, behøves denne ifølge Friedrich von Massow heller ikke at være låset ned.

- Dette gælder kun for opbevaring, ikke for transport. Under transport kan ammunitionen også opbevares sammen med geværet. Men jeg anbefaler at man adskiller våben og ammunition. De gør de fleste våbenejere jo også - muligvis fordi de tror det er lovpligtigt. Det er det ikke, men det er afgjort en god idé, lyder det fra Friedrich von Massow.