OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. februar 2021

Hvad vi ved om foreningsaktiviteter under COVID-19

Den 1. marts 2021 hæves forsamlingsforbuddet fra 5 til 25 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Vi ved af erfaring og fra de mange henvendelser, vi får fra medlemmer og foreninger, at de nye regler ifm. genåbning giver anledning til rigtig mange spørgsmål.

Tekst: Lars Thune Andersen

 
NB: Nyheden er opdateret fredag den 26. februar

Vi har endnu ikke svar på alt, men på baggrund af det, vi har kunnet få bekræftet allerede nu, har vi lavet følgende vejledning, som kan anvendes til planlægning og forberedelse af foreningsaktiviteter i Danmarks Jægerforbunds fra den 1. marts.

Regeringen, SDF, RV & EL er blevet enige om, at følgende gælder for udendørs idræts- og foreningsliv fra på mandag den 1. marts:

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Det betyder, at fra den 1. marts må grupper af op til 25 personer mødes udendørs til foreningsaktiviteter. Indendørs aktiviteter er fortsat ikke tilladt, men må gerne foregå udendørs. Herunder har vi oplistet vores svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med genåbningen:

 • Hvad betyder ”i organiseret regi?
  Det betyder, at forsamlingsforbuddet på 25 personer kun gælder organiserede aktiviteter, hvor der er en ansvarlig arrangør, som sikrer, at reglerne overholdes. I praksis betyder det, at man som arrangør er ansvarlig for at styre, at der ikke forsamles mere end 25 personer på samme sted på samme tid under hele arrangementet.
 • Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs aktiviteter i foreningen?
  Ja - både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs aktiviteter, som både dækker over skydning, jagthundetræning, jagthundeprøver og lignende.
 • Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs aktiviteter?
  Nej - der er ikke krav om negativ test.
 • Må vi rykke indendørs aktiviteter udendørs?
  Ja - det er tilladt at afvikle foreningsaktiviteter udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, instruktører, prøveledere m.m. Det gælder alle aktiviteter, også dem, der normalt afholdes indendørs.
 • Tæller en instruktør, skydeleder, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
  Ja - forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, instruktører, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv. Husk, at forsamlingsforbuddet gælder under hele aktivitetens forløb, fra ankomst på parkeringspladsen, under aktiviteten, og til man sidder i sin bil og er på vej hjem.
 • Må vi arrangere aktiviteter for flere grupper samtidig?
  Ja – vi forventer, at dette vil være muligt, men dette skal endeligt bekræftes. Det forventer vi at kunne, når Kulturministeriet offentliggør sine retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.
 • Må en træner, instruktør etc. stå for aktiviteter i flere grupper af 25 personer samtidig?
  Nej – hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne og skal forblive i den gruppe under hele arrangementet.
 • Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
  Ja - de faciliteter der er nødvendige for den udendørs aktivitet må anvendes. Det vil sige, at toiletter, salgssted for lerduer og/eller patroner, opbevaringsskure mv. gerne må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold. Klubhuse og opholdsfaciliteter skal holdes lukket. Det vil sige, at opholdsfaciliteter afspærres, så lokaler kun benyttes til gennemgang til f.eks. skydebaner eller toilet.
 • Må en skydeleder eller instruktør tage imod flere hold tidsmæssigt forskudt i løbet af en dag?
  Ja – en hundeinstruktør, skydeinstruktør, skydeleder eller baneansvarlig må gerne servicere eller instruere flere hold på samme dag, så længe de enkelte hold er tidsmæssigt forskudt, således at den pågældende ikke servicerer mere end et hold på samme tid.
 • Må man gennemføre den udendørs del af jagttegnsundervisningen under reglerne for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?
  Ja – under forudsætning af, at jagttegnsundervisningen foregår i regi af en forening. Foregår undervisningen via en kommerciel udbyder af jagttegnsundervisning, så har vi ikke et svar, da retningslinjerne ikke tager højder for dette spørgsmål. Vi henviser til erhvervsministeriet eller rådgivning via advokat.
 • Må man gennemføre hundetræning og hundeprøver under reglerne for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?
  Ja – under forudsætning af, at træning og prøver foregår i regi af en forening. Foregår undervisningen via en kommerciel udbyder, så har vi ikke et svar, da retningslinjerne ikke tager højder for dette spørgsmål. Vi henviser til erhvervsministeriet eller rådgivning via advokat.

 Læs mere om corona i forhold til DJ's aktiviteter