OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. marts 2021

Hvad er en springkniv i lovens forstand?

Danmarks Jægerforbund har over de seneste år set flere sager, hvor almindelige borgere er kommet i klemme efter køb på nettet, på specielt kinesiske hjemmesider. Der har været tale om alt fra armbrøster i miniaturestørrelse, halsknive, pebersprays, slangebøsser og foldeknive, som viser sig at være springknive. I denne artikel stiller vi skarpt på springknivene.

Hos Penta Advokater, som har indgået samarbejdsaftale med Danmarks Jægerforbund, har man set mange sager omkring netop springknivene. Læs her hvad du skal være opmærksom på. Der er tidligere skrevet en del om området, men vi ser desværre stadig mange sager, som givetvis beror på uvidenhed om loven. Derfor har Penta Advokater udarbejdet en liste over tjekpunkter, du skal være OBS på når du overvejer at købe en kniv på nettet.

Dog må vi allerede her understrege vores anbefaling nummer 1: Er du det mindste i tvivl, så lad være! Køb i stedet din kniv hos en dansk leverandør. Husk også at være OBS på de mange andre våben, du kan købe på nettet – og som risikerer at berøve dig samtykket til jagttegnet. De kan ligne uskyldigt legetøj, men kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du køber dem.

Hvad siger loven?

Knivloven trådte i kraft i 2016 og med vedtagelsen af den, blev der taget stilling til problemet omkring enhåndsbetjente knive og springknive. Efter Knivlovens § 2 kræver det tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende følgende:

  • Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm
  • Knive med tværstillet greb beregnet til stød
  • Springknive og springstiletter
  • Faldknive og faldstiletter
  • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive)
  • Knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd
  • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
  • Kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand

Siden 2016 har det dermed været lovligt at besidde en enhåndsbetjent kniv, såsom Stanley knive, klassiske Buckknives, Gerber knive med tommelfingergreb osv. men der er stadig et forbud mod springknive.

- Problemet opstår i de situationer, hvor personer køber knive og får dem tilsendt fra f.eks. Kina, og det efterfølgende viser sig at være en springkniv. Typisk giver det en bøde, men for nogen får det yderligere konsekvenser, idet man kan risikere at miste sit jagttegn i flere år og samtidig få en plet på straffeattesten, som kan medføre problemer hos nogen arbejdsgivere, siger advokat Allan Sørensen fra Penta Advokater og tilføjer:

- Udfordringen er formuleringen i knivloven vedrørende ”springkniv”. Der er ikke meget støtte at hente i forarbejderne til loven, så det må bero på en meget konkret vurdering, hvornår der er tale om en springkniv.

Ud fra Penta Advokaters vurdering vil følgende knive kunne betegnes som springknive, selvom den gængse opfattelse formentlig er en kniv, hvor bladet bliver trukket ud ved hjælp af en fjeder:

  • Klassiske fjeder påvirkede knive
  • “Tactical Folding Knife, spring-assisted” osv. Disse knive ligner ganske almindelige foldeknive, men bladet er låst og kan påvirkes på ryggen af kniven på en knap, hvorved bladet springer ud på grund af, at den ligger i spænd ved en gummipude.

Problemet med disse knive er, at mange udenlandske hjemmesider beskriver dem som ”folding knife”, hvilket vi normalt vil oversætte som foldekniv og dermed som værende lovlig. I mange sager har de desværre efterfølgende vist sig at blive karakteriseret som springknive – og dermed værende ulovlige i Danmark. Begrundelsen herfor findes formentlig i, at den førnævnte gummipude giver en fjedrende effekt, og dermed kommer til at fungere som assisteret åbning af kniven, som en sædvanlig fjeder ville gøre det.

Følgende foldeknive er efter vores opfattelse fortsat lovlige:

Kuglelejebaserede flipperknive. Disse knive ligner en almindelig foldekniv. Bladet er monteret i et kugleleje og nogle knive har også en ”hurtigudløser knap” på ryggen af kniven. De kan til forveksling ligne spring-assisted knive. De er imidlertid ikke fjederpåvirkede, men virker alene på baggrund af et vægtstangsprincip og et kugleleje, som gør, at bladet meget hurtigt kan foldes ud med én hånd. Da disse knive ikke er fjederpåvirkede, må det naturligt forstås, at de ikke er omfattet af forbuddet mod springknive og dermed, at de er lovlige. Disse knive findes også i kombination med spring-assisted system, hvilket i så fald vil gøre dem ulovlige.

Penta Advokaters anbefaling

Penta Advokater anbefaler, at du ser dig for og overvejer, om det er risikoen værd at købe en kniv til 40-50 kr. i Kina, som efterfølgende viser sig at være ulovlig i Danmark, da dette kan få ganske alvorlige konsekvenser.

Hvis du vil være 100 pct. sikker, bør du – som tidligere nævnt – undlade at købe disse effekter på nettet, og i stedet handle i den lokale jagtbutik, hvorved du undgår at løbe risikoen for en straffesag.