OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. marts 2021

Husk at indberette dit vildtudbytte

Indberetter du ikke vildtudbytte på mitjagttegn.dk, får du ikke udstedt et nyt jagttegn, og samtidig får du som riffeljæger et problem med politiet, da du uden jagttegn ikke længere lovligt kan eje jagtrifler mv. Husk også at indberette mårhund - inkl. dens hvalpe og ved fældefangst.

Tekst: Mikala Høj Laursen og Nicholai Vigger Knudsen

Jagttegnet for denne jagtsæson udløber den 31. marts, og det skal derfor fornyes til det kommende jagtår. Det er et lovkrav at være i besiddelse af et gyldigt jagttegn, når du går på jagt, er på skydebane, transporterer våben eller er ejer af en eller flere jagtrifler.

Våbentilladelser til riflede jagtvåben er nemlig betinget af et gyldigt jagttegn og jagttegnet skal derfor fornyes hvert år inden den 31. marts for det kommende jagtår, ellers er du i ulovlig våbenbesiddelse. Straffen for ulovlig våbenbesiddelse pga. manglende fornyelse af jagttegn, er i øjeblikket omkring 3.000 kr.

Alle med jagttegn, der giver adgang til jagt, skal indberette

Husk, at du har pligt til at indberette vildtudbytte, også selvom du ikke har nedlagt noget eller slet ikke har været på jagt, her skal du indberette at vildtudbytte er 0. Du kan med fordel bruge vildtudbytteindberetningen som din jagtjournal og løbende indberette det vildt, som du måtte nedlægge. Hvis du for eksempel allerede efter den første andejagt i september indberettede de ænder, du nedlagde, har du indberettet noget, og du undgår dermed, at Miljøstyrelsen tilbageholder dit kommende nye jagttegn.

Du skal naturligvis stadig indberette de øvrige stykker vildt, som du nedlægger i resten af sæsonen. Vildtudbyttestatistikken er et vigtigt redskab i vildtforvaltningen, og den bidrager blandt andet til et bedre grundlag for fastsættelse af jagttider.

Har du jagttegn, men har du endnu ikke bestået haglskydeprøven, skal du ikke indberette vildtudbytte.

Mårhunden skal også med

Husk også at indberette nedlagte mårhunde. Selvom man har ladet nedlagte individer registrere på arter.dk eller i forskellige mårhundegrupper på Facebook, er de ikke automatisk indberettet til den officielle vildtudbyttestatistik. Bemærk, at indberetningen gælder såvel hvalpe som voksendyr, nedlagt ved fældefangst såvel som ved beskydning.

Du skal naturligvis også huske at indberette andre invasive arter, herunder f.eks. mink, så det er muligt at få et præcist bilede af udviklingen for disse arters vedkommende.

OBS til riffeljægerne

I forbindelse med ansøgning og betaling af det nye jagttegn kræver Miljøstyrelsen, at du har indberettet vildtudbytte, inden dit nye jagttegn kan udstedes. Ejer du ikke riflede våben, men kun glatløbede haglvåben, er det lovligt at opbevare disse i dit våbenskab uden at forny dit jagttegn. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde glatløbede haglvåben, selvom de ikke indløser jagttegn.

Her skal du dog være opmærksom på, at du kun må besidde våbnene, det vil sige, de må alene opbevares i dit våbenskab. Du må hverken erhverve, bære eller anvende dem. Hvis du ikke indløser dit jagttegn, må du heller ikke være i besiddelse af ammunition.

Særlig indberetning ved buejagt på hjortevildt

Siden 1. september 2018 har då-, kron- og sikavildt kunnet jages med bue. Har du nedlagt hjortevildt med buen, skal du indberette vildtet på en særlig måde. Miljøstyrelsen har nemlig udgivet et særskilt indberetningsskema til formålet. Skemaet downloades fra styrelsens hjemmeside og udfyldes elektronisk, hvorefter du sender det pr. e-mail til Miljøstyrelsen. Husk at indberette senest den 31. marts.