OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. oktober 2021

Hjælp med at finde døde sæler og marsvin

Miljøstyrelsen beder borgerne om hjælp til at registrere døde havpattedyr, der strander på danske kyster. Det sker som led i det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De fleste borgere, der - ligesom f.eks. strand- og havjægerne - færdes meget langs kysterne, har oplevet at støde på de jordiske rester af en strandet sæl eller et marsvin. Nu beder Miljøstyrelsen om hjælp til at få fundene registreret, og anmoder i den forbindelse om følgende fremgangsmåde:

Tag et billede af dyret og et skærmbillede af din kortapp som f.eks. Google Maps, når du står ved dyret. Noter gerne kendetegn ved findestedet og ring til Naturstyrelsen så hurtigt som muligt. Alt efter hvor du er i landet, kan du ringe på følgende numre på hverdage og i weekenden:

  • Øerne: Line A. Kyhn fra Aarhus Universitet på tlf. 30 18 31 48
  • Jylland: Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet på tlf. 76 12 20 00

På hverdage kan Naturstyrelsen kontaktes på tlf. 72 54 30 00.

I samarbejde med Aarhus Universitet overvåger Miljøstyrelsen den danske natur. Det sker som en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA. Spæklagstykkelsen på marsvin, spættet sæl og gråsæl opmåles, enten efter at dyret er blevet fjernet, eller direkte på stranden. Læs mere om opmåling af spæklag i rapporten her.