OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. marts 2021

Hækkerup glider af på kritik vedr. dialogforum

DJ og våbenhandlerne kritiserer justitsministeriet for at nedprioritere det våbendialogforum, som skulle have ført organisationer og myndigheder tættere sammen. "Vi er meget tæt på at føle os komplet til grin," skriver DJ i henvendelse til Folketingets retsudvalg.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Under et foretræde for Folketingets retsudvalg den 4. februar 2021, havde Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening lejlighed til at udtrykke deres utilfredshed med Justitsministeriets Dialogforum på våbenområdet. Forummet, som blev etableret i 2016 som en slags justitsministerens pendant til Vildtforvaltningsrådet, skulle efter planen fungere som et sted, hvor man under to årlige møder og efter behov kunne mødes og drøfte forslag til lov-, regel- og praksisændringer med våbenbrugerne, inden der fremsattes konkrete lovforslag. På møderne kan organisationerne desuden rejse problemstillinger over for myndighederne.

Aktørerne er justitsministeriet, Rigspolitiet, Politiets Administrative Center, Det Kriminalpræventive Råd, DGI-skytterne og Dansk Skytte Union, våbenhandlerforeningen og jægerforbundet, mv. Alt i alt en god idé, født af forhenværende justitsminister Søren Pind (V) på opfordring fra brugerne – herunder jægerforbundet – og videreført af Søren Pape (K). Men under Nick Hækkerup er aktiviteten forstummet, og der har ikke været afholdt et møde siden november 2019.

"Tæt på at føle os komplet til grin"

Tværtimod er organisationerne igennem lang tid blevet mødt med larmende tavshed. Derfor valgte jægerforbundet og våbenhandlerne at kontakte Folketingets Retsudvalg med en anmodning om foretrædet for ad den vej at give udtryk for deres kritik.

"Lad det være sagt med det samme. Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund er af den klare opfattelse, at våbenlovgivningen skal være udformet, så den gør det trygt for befolkningen, at jægere og sportsskytter ejer og anvender våben. Lige så vigtigt er det, at våbenlovgivningen er indrettet så enkelt og gennemskueligt som muligt for våbenejerne. Med dette foretræde har vi ingen intentioner om at gøre reglerne mere lempelige for våbenejerne. Vi ønsker derimod at delagtiggøre Retsudvalget i, hvordan myndighederne samarbejder med os. Men også fortælle om konkrete sager, hvor vi er meget tæt på at føle os komplet til grin," skriver jægerforbundet og våbenhandlerne i deres henvendelse til Retsudvalget.

I skrivelsen påpeges f.eks. hyppige medarbejderrotationer og tab af viden og sagshistorik i Justitsministeriet, problemer med fremdriften i sagsbehandlingen i primært ministeriet, hos Rigspolitiet og hos PAC, samt de manglende afholdte møder i dialogforummet.

Retsudvalget retter henvendelse til ministeren

På baggrund af foretrædet den 4. februar, har Retsudvalget bedt justitsministeren kommentere det fremlagte materiale fra Danmarks Jægerforbund og våbenhandlerne. Det er nu sket i form af et svar, der både roser intentionerne med forummet og glider af på kritikken.

"Som justitsminister ser jeg det som min primære opgave at sikre danskernes tryghed. Det er derfor afgørende for mig, at lovgivningen – herunder på våbenområdet – er fornuftig og hensigtsmæssig. I den forbindelse spiller Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund – ligesom øvrige interessenter på våbenområdet – en vigtig rolle. Dette var bl.a. baggrunden for, at Justitsministeriet i december 2016 nedsatte et Våbendialogforum, hvor Justitsministeriet løbende drøfter lovgivningen på våbenområdet med interessenterne," skriver Nick Hækkerup bl.a. i sit svar.

Herefter forklarer han den manglende dialog igennem 2020 med COVID-19 og understreger, at dette ikke skal ses som et udtryk for, at Justitsministeriet ikke ønsker en interessentinddragelse på våbenområdet.

Vi bider os fast - det er vi nødt til

I Danmarks Jægerforbund har man fuld forståelse for udfordringerne med COVID-19, men omvendt kan det bare heller ikke forklare, at der stort set slet ikke er sket noget.

- Vi vil bare gerne tages alvorligt. Hvis justitsministeren virkelig mener, at han ønsker at inddrage organisationerne og få input fra os, der arbejder med de her ting i praksis, så bør han også tage os seriøst, siger Marie-Louise M. Achton-Lyng, formand for jægerforbundets våbenudvalg.

Hun mener at jægerforbundet, våbenhandlerne og de øvrige interessenter i Dialogforum udsættes for en urimelig behandling, når stribevis af sager trækker ud i årevis uden afgørelser, når sagsbehandlingstider ved PAC forlænges til det groteske, og når forummet ikke bruges på den måde, det oprindelig var tiltænkt.

- Jeg kan desværre ikke se tegn på nye takter i svaret fra justitsministeren. Vi er glade for, at ministeriet sætter pris på samarbejdet, men savner at se handling i praksis. Der tilflyder ikke flere ressourcer til området, og PAC får ingen rap over fingrene for langsommelig sagsbehandling. Tilsyneladende mangler der ganske enkelt politisk vilje til at indgå i en reel dialog med os og få løst de aktuelle udfordringer. Det er som om Nick Hækkerup bare glider af på kritikken. Men vi er som en terrier. Vi bider os fast og bliver ved. Det er vi nødt til, siger Marie-Louise M. Achton-Lyng.