OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2021

Grågæs på jagt efter håndværkertilbud i højderne

Det er ikke almindeligt, men dog set før, at grågæs finder på at overtage forladte rovfuglereder. Men det var så vidt vides ganske nyt, da en jæger og dronepilot kunne konstatere grågæs i en gammel rågebolig på Midtsjælland.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Ulrich Hjort Hansen

I disse dage, hvor reguleringen af rågekolonierne rundt omkring i landet er ved at tage fart, er den lille historie om en grågås i en rågerede meget passende. For det var netop, hvad Ulrich Hjort Hansen fra landsbyen Haraldsted på Midtsjælland har været vidne til.

- Jeg er nærmeste nabo til Haraldsted Kirke og kirkegård, og i påskeugen så jeg en grå langhalset større fugl i en rågerede, fortæller Ulrich Hjort Hansen, som i første omgang slog observationen hen med, at der sikkert blot var tale om en fiskehejre.

De kommer nemlig af og til på ejendommen. Ikke ikke desto mindre var nysgerrigheden vakt, og efterhånden som det så ud til at den sælsomme fugl højt oppe i træet havde tænkt sig at blive boende, besluttede Ulrich Hjort Hansen at efterforske sagen nærmere. Som dronepilot var det ingen sag at flyve op og - på respektfuld afstand af reden - kigge nærmere efter.

- Og så viste det sig at være en ganske anden fugl - nemlig en grågås, hvilket jeg selvfølgelig ikke havde forventet. Den synes åbenbart godt om stedet for den er blevet hængende og har nu lagt tre æg, fortæller Ulrich Hjort Hansen videre, der igennem et langt liv som jæger og naturmenneske ikke kan mindes at have hverken set eller hørt om noget lignende.

Ikke unormalt, men sjældent

I Danmarks Jægerforbund er trækvildtkonsulent og biolog Iben Hove Sørensen enig i det bemærkelsesværdige ved Ulrich Hjort Hansens observation. Heller ikke hun kan mindes at have hørt om grågæs, der overtog en rågerede. Men det er alligevel ikke helt usandsynligt, forklarer hun:

- Selvom grågæs normalt placerer deres rede på jorden, så sker det engang imellem, at de i stedet yngler i andre fugles reder – også langt oppe i træerne. Jeg har ikke hørt om en rågerede før, men har set dem i gamle rovfuglereder, og jeg har også set dem forsøge at etablere sig i en gammel kragerede. Årsagen er sandsynligvis, at de på den måde kan være i sikkerhed fra rovdyr. Og det sker som sagt af og til, fortæller Iben Hove Sørensen.

For nogle år siden kunne Dansk Ornitologiske Forening (DOF) således fortælle historien om et par grågæs, som legede besættere i fiskeørnens rede. Her var Sjællands eneste ynglende fiskeørnepar på nippet til at miste deres redetræ til et par stædige grågæs, der havde kastet deres kærlighed på ørnenes rede højt oppe i en rødgran. Dramaet udspillede sig i Vandmosen i Gribskov i foråret 2013, mens fiskeørneparret var på vinterferie i Afrika. Da træets oprindelige beboere vendte tilbage, valgte gæssene dog klogelig at fortrække.

Du kan læse hele historien om grågæssene, der legede besættere, her.

Gåsen i glentereden

En nyere historie, denne gang fra Tåsinge ved Fyn og også rapporteret af DOF, beretter om en grågås, som i 2019 havde overtaget en gammel rovfuglerede i Nørreskoven på øen. Dengang var det en forladt glenterede, der skabte husly for gåsen, hvis gæslinger siden må have haft temmelig lang vej ned. Den historie kan du læse her.

Tilbage i Haraldsted venter Ulrich Hjort Hansen spændt på hvad foråret bringer:

- Nu skal det blive interessant om gåsen deroppe får ruget de tre æg ud, og om vi kan være heldige at se gæslinger, afslutter han sin beretning.

Se opslaget på Ulrich Hjort Hansens facebookside, hvor dronen filmer observationen her. Ulrich bemærker, at videoen blev optaget netop som han så at gåsen forlod reden.