OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. juli 2021

Fynske rålam er lige talrige og levedygtige som andre steder

Nedsat forplantningsevne er ikke årsagen til det drastiske fald i den fynske råvildtbestand, som er set siden 2004. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af forskere fra Københavns Universitet og DJ.

Bestanden af råvildt på Fyn er faldet drastisk siden 2004. Jagtudbyttet er i dag kun en tredjedel af, hvad det var for 17 år siden, men forklaringen ligger ikke i nedsat forplantningsevne hos de fynske rådyr. Det konkluderer en videnskabelig undersøgelse gennemført af forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Fra jægerforbundets side er det seniorforsker Carsten Riis Olesen, som har stået i spidsen for projektet.

Undersøgelsen er støttet af Miljøstyrelsen gennem jagttegnsmidlerne.

Fynske lam er levedygtige

Den nye undersøgelse viser entydigt, at råvildtbestanden på Fyn producerer de lam, man kan forvente. Lammene er desuden lige så talrige og lige så levedygtige som rålam andre steder i landet. Der er heller ikke noget, som tyder på en unormalt høj dødelighed blandt fynske rålam i sensommeren.

Lammene har således ifølge undersøgelsen ikke været underrepræsenterede i udbyttet på Fyn over de seneste otte år.

Sygdomsforklaring søges i immunsystemet

På den baggrund konkluderer forskerne, at faldet må have andre årsager end nedsat reproduktionsevne.

De foreslår derfor blandt andet at se nærmere på immunforsvaret hos de dyr, der bliver aflivet med de symptomer, som er blevet kaldt ”den fynske råvildtsyge”. Det vil sige med diarré og ekstrem afmagring.