OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. august 2021

Fund af døde dyr giver forskerne vigtig viden

Den såkaldte Faldvildtrapport for 2020 er udkommet. Dens data bygger på 1320 døde dyr, som er fundet i naturen og indleveret. Indleveringen gør det bl.a. muligt at kortlægge spredningen af smitsomme sygdomme.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Ud af de i alt 1320 døde dyr, som i løbet af 2020 blev fundet i naturen og indleveret til det såkaldte Faldvildtskonsortium, er 1059 landpattedyr som råvildt, ræv og hare. 174 er fugle, mens resten er havpattedyr. Faldvildtskonsortiet, som består af forskere fra DTU og Aalborg Universitet, har bl.a. til opgave at overvåge smitsomme sygdomme hos vildtlevende dyr. Faldvildtundersøgelserne udgør den såkaldte passive overvågning af vildtsygdomme i Danmark og bygger på borgernes hjælp med indsamling af dyrene.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Mange rådyr indleveret

I 2020 blev der bl.a. indleveret et meget stort antal rådyr - 62 i alt. Mange af rådyrene var afmagrede med diarre og havde afføring på bagpartiet. Det hører til symptomerne på rådyrsyge. Ifølge Faldvildtrapporten for 2020 er sygdomsbilledet hos rådyr generelt det samme som i tidligere år:

"Således er hovedproblemet i den danske rådyrbestand svækkelse pga. afmagring og diarre. Nogle rådyr er døde som følge af specifik infektiøs sygdom, men i andre tilfælde er der er tale om ældre afmagrede dyr med tandlidelser, fodringslidelser, klovproblemer og høj forekomst af parasitter," hedder det bl.a. i rapporten, som fortsætter med hare, kanin og bæver:

"Harer, egern og bævere undersøges rutinemæssigt for harepest, der skyldes infektion med bakterien Francisella tularensis. Harepest er ikke påvist i danske dyr i 2020 og blev det heller ikke i 2019."

Fugleinfluenza og faunakriminalitet

Også udbruddet af fugleinfluenza nævnes i rapporten. Sygdommen blev opdaget, da en borger i Guldborgsund Kommune indleverede den første smittede fugl – en død vandrefalk – den 30. oktober 2020. Bortset fra fugleinfluenza har de fugle, som blev indleveret i 2020, ikke givet dyrlægerne mistanke om generelle sygdomsproblemer hos fugle i Danmark, men indleveringerne afslørede desværre også flere grimme tilfælde af faunakriminalitet, hvor en række rovfugle var blevet forgiftet med carbofuran.

Carbofuran er et af de kraftigst virkende pesticider, som findes, og stoffet har været forbudt i hele EU siden 2008.

Faldvildt inkluderer:

  • Dødfundne vilde dyr
  • Trafikdræbte dyr
  • Strandede havpattedyr
  • Dyr nedlagt ved jagt med tegn på sygdom

Hvis du observerer et vildt dyr som udviser tegn på sygdom, eller har du mistanke om sygdom eller øget dødelighed i lokale vildtbestande, er du velkommen til at kontakte Vildtsundhed.dk.