OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. januar 2021

Fugleinfluenzaen fortsætter

Fødevarestyrelsen påpeger, at den meget smitsomme fugleinfluenza af typen H5N8 stadig florerer blandt danske fugle. Især vandfugle, rovfugle og kragefugle er i farezonen. Jægerne opfordres til at være opmærksomme på sygdommen og til at indrapportere døde eller syge fugle.

Tekst og Foto: Hans Kristensen

I november blev Danmark ramt af fugleinfluenza af den såkaldt højpatogene type H5N8. Denne sygdom medfører høj dødelighed blandt vilde fugle. Men den er også en trussel mod hele fjerkræbranchen, hvor flere besætninger allerede er aflivet pga. smitte. Derfor holder Fødevarestyrelsen godt øje med udviklingen, og de vil gerne have assistance fra jægerne:

- Fødevarestyrelsen har stadig brug for jeres hjælp for at få indsamlet dødfundet fuglevildt. Jeres indrapporteringer er af stor værdi, lyder meldingen til jægerne fra Hanne Christensen, der er styrelsens specialkonsulent på dyresundhedsområdet.

Selv om medierne ikke har haft synderligt fokus på fugleinfluenzaen på det seneste, pointerer hun, at erfaringerne fra sidste gang vidner om, at der sagtens kan gå nogle måneder endnu, før faren for smitte driver over.

- I 2016/2017 klingede udbruddet af hen over foråret, og de sidste dødfundne vildfugle med fugleinfluenza blev fundet i april. Hvordan det går her i 2021, er svært at spå om, forklarer hun.

Spredt fra Vadehavet

Den højpatogene fugleinfluenza kom til vadehavsområdet med trækfugle fra Rusland i november. De første danske ofre var nogle hundrede bramgæs i Tøndermarsken. Det vakte en del opsigt.

- Jeg fik en del henvendelser de første 14 dage efter udbruddet, men siden er der kommet meget mere ro over det. Nu er det kun af og til, at jeg får enkelte meldinger om døde eller syge fugle i området, fortæller vildtkonsulent Thomas Iversen Klindt fra Naturstyrelsen Vadehavet.

Dette betyder imidlertid ikke, at fugleinfluenzaen er forsvundet. Senest har der her i januar omkommet hundredvis af islandske ryler i den tyske del af Vadehavet. I alt har fødevaremyndighederne i Slesvig-Holsten indsamlet op mod 20.000 syge eller døde fugle siden udbruddet.

I Danmark har fugleinfluenzaen bredt sig med trækfuglene til alle dele af landet. Gæs og svaner samt rovfugle er de hårdest ramte arter i naturen. I januar har Fødevarestyrelsen bl.a. konstateret fugleinfluenza hos dødfundne fugle af arterne bramgås, sangsvane, musvåge, blå kærhøg og vandrefalk.

Giv en melding

Netop denne registrering af smittens udbredelse og omfang gennem analyser af dødfundne fugle er vigtig for Fødevarestyrelsen, der gerne hører om fund af nyligt døde eller syge andefugle, vadefugle, rovfugle eller kragefugle.

Indberetning af fund af døde eller syge fugle kan ske her.

- Gennem de dødfundne vildfugle kan vi følge udviklingen i udbruddet af fugleinfluenza i Danmark og også afklare, hvornår der ikke længere findes fuglinfluenza. Fødevarestyrelsen opfordrer derfor fortsat jægerne og alle andre til at indsende oplysninger om dødfundet fuglevildt, lyder det fra Hanne Christensen.

- På Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk kan man finde de forhold, som jægere og andre skal være opmærksomme på. Siden Fugleinfluenza og smittebeskyttelse indeholder forholdsregler, som jægere skal være opmærksomme på, også når der fanges krager, uddyber hun.

Som jæger skal man desuden i den forbindelse være særlig opmærksom på risikoen for at bringe smitte ind til tamfjerkræ eller opdræt af fuglevildt. Efter jagten skal man derfor blandt andet sørge for at gå i bad og skifte tøj og fodtøj, inden man går ind i hønsehuset.


Bliv klogere på hvordan du kan tage dine forholdsregler ifbm. fugleinfluenzaen ved at se filmen herunder - og læs mere på vores faktaside her.