OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. marts 2021

Fugleinfluenza i fjerkræhold på Bornholm og fasanopdræt ved Ringsted

Et fasanopdræt ved Ringsted og en hobbybesætning på Bornholm er ramt af den smitsomme fugleinfluenza H5N8. Fødevarestyrelsen fastholder kravet om at holde fjerkræ under overdækning eller tag i hele landet.

Fødevarestyrelsen har den 4. marts erklæret udbrud af H5N8 fugleinfluenza i to fjerkræbesætninger i Danmark. Det drejer sig om et mindre fjerkræhold, en hobbybesætning, ved Pedersker ved Åkirkeby på Bornholm og et fasanopdræt i Kongsted øst for Ringsted med omkring 550 fasaner. For at forhindre yderligere smitte til fugle i området, bliver fuglene i begge besætninger aflivet i dag.

- H5N8 er meget smitsom, og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. For at bremse smitten, indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Fire tilfælde i hobbybesætninger

Med de seneste to fund af fugleinfluenza, er der nu konstateret fugleinfluenza i syv besætninger i Danmark siden begyndelsen af november. Ud af de syv tilfælde har fire hobbybesætninger været ramt. Det får nu Fødevarestyrelsen til atter at minde om krav og anbefalinger til fjerkræhold.

- Det er alvorligt for fuglene, og det er en alvorlig situation i øjeblikket. Derfor vil vi også på det kraftigste opfordre til, at ejere af fjerkræhold, også hobbybesætninger, er ekstra opmærksomme på at følge krav og anbefalinger for at minimere risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med deres fjerkræ. Både af hensyn til eget fjerkræ, og af hensyn til fugle i det hele taget, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Fortsat krav om overdækning

Der er krav om, at alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Er indhegningen større end 40 kvadratmeter, skal den overdækkes med net eller mågetråd. Alternativet er at lukke fjerkræene ind eller etablere fast tag over. Er indhegningen mindre end 40 kvadratmeter, anbefaler Fødevarestyrelsen overdækning med fast tag, et net eller mågetråd. Med de nye fund forventer Fødevarestyrelsen ikke, at kravene bliver ophævet foreløbigt.

Selvom kravene bliver overholdt, har det vist sig, at smitten alligevel kan komme ind, og derfor opfordrer Fødevarestyrelsen til, at ejere af fjerkræhold er særligt opmærksomme på så vidt muligt at undgå, at vilde fugle kommer i kontakt med fuglehold og fjerkræ, f.eks. ved at vilde fugle lander oven på netoverdækningen eller umiddelbart i forbindelse med indhegningen. Og så skal ejerne huske at skifte gummistøvler, når de går ind til deres fjerkræ, så de ikke har smittede fugleklatter under støvlerne.

Store konsekvenser for branchen

Udbrud af fugleinfluenza har store konsekvenser for fjerkræbranchens eksport til lande uden for EU. Fødevarestyrelsen forventer, at bl.a. Japan, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore nu forlænger deres importstop for danske æg og fjerkræ.

Fugleinfluenza er meget alvorlig for fugle, og der kan i meget sjældne tilfælde ske smitte til mennesker ved nær kontakt med smittede dyr. Der er netop rapporteret om få tilfælde af smitte til mennesker i udlandet, men der er ikke konstateret smitte mellem mennesker.

Derfor er det vigtigt at undgå berøring med døde, vilde fugle. Hvis du vil fjerne døde vilde fugle og ikke kan undgå at berøre dem, anbefales det, at du bruger handsker.

Fødevarestyrelsen gør også opmærksom på behovet for korrekt brug af værnemidler i fjerkræ- eller fuglebesætninger, hvor der er mistanke om smitte med fugleinfluenza. Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. brug af værnemidler.

Fakta: Smittezone rundt om besætningerne

Fødevarestyrelsen etablerer en tre og en ti kilometer restriktionszone rundt om de smittede besætninger, hvor fjerkræbesætninger vil blive underlagt særlige restriktioner.

I tre km zonen er der bl.a. krav om, at ejere af hobbyfjerkræ og fugle registrerer deres dyr på landbrugsindberetning.dk. inden 8 dage. Formålet er bl.a. at sikre tæt overvågning, så Fødevarestyrelsen kan reagere hurtigt på nye udbrud tæt på.

I begge zoner er det forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Fugleinfluenzaen er bragt til Europa med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan. Flere europæiske lande har rapporteret om fugleinfluenza i både vilde fugle og i fjerkræbesætninger. Flere lande har på linje med Danmark indført krav om indelukning af fjerkræ.

Gode råd om hygiejne i besætninger med tamfjerkræ eller fjervildt:

  • Skift fodtøj, skift tøj eller anvend overtrækstøj, når du går ind til din besætning, eller desinficer som minimum dit fodtøj
  • Vask hænder i varmt vand og sæbe inden og efter du har været inde hos din besætning
  • Hunde brugt til jagt må ikke - på grund af mulighed for smittespredning - komme i kontakt med dit tamfjerkræ eller dit opdrættede fjervildt
  • Redskaber og andet, der har været anvendt til et fjervildt- eller fjerkræhold, bør ikke anvendes i andre besætninger
  • Hold rent ved indgangen til stalden, i forrum og omkring fodersilo mv.
  • Sørg for at servicepersonale eller gæster i besætningen ikke udgør en smitterisiko, inden de får adgang til din besætning. Hav derfor ekstra skiftesko og overtrækstøj liggende klart.

De seks gode råd om smittebeskyttende foranstaltninger er ikke specielt rettet mod fugleinfluenza, men bør være en del af den normale smittebeskyttelse i en fjerkrævirksomhed.