OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. marts 2021

Fugleinfluenza: Hvad gør myndighederne, og hvad kan du gøre?

Vi ser stadig lokale udbrud af fugleinfluenza rundt omkring i landet. Her bringer vi en gennemgang af de tiltag, Fødevarestyrelsen vil aktivere i tilfælde af et smitteudbrud – samt informerer om, hvad du skal være OBS på, hvis du finder døde vildfugle i naturen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Lene Midtgaard

Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza hos tamfjerkræ og andre fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Her gælder særlige begrænsninger. Styrelsen opretter:

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra den smittede besætning
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km fra den smittede besætning

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med erhvervsfjerkræ og for ejere af hobbyfjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

Hvis du bor i beskyttelseszonen – altså mindst 3 km fra den smittede besætning – og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:

 • Hobbyfjerkræ skal registreres på landbrugsindberetning.dk
 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inden døre
 • Dødt fjerkræ skal bortskaffes hurtigst muligt
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedgang i produktionen skal indberettes til Fødevarestyrelsen
 • Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, f.eks. svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke f.eks. hunde og katte, som kun har adgang til boligarealer
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger
 • Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ, kød, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres
 • Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres

I beskyttelseszonen er der forbud mod at:

 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ
 • Udsætte fjervildt i naturen
 • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle fra uden Fødevarestyrelsens tilladelse
 • Flytte eller transportere fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger, æg og dødt fjerkræ til eller fra bedrifter beliggende i beskyttelseszonen, medmindre dette sker via bedrifters private interne forbindelsesveje eller som direkte transit gennem beskyttelseszonen ad vej eller jernbane.

Foranstaltninger i overvågningszonen

Hvis du bor i overvågningszonen – altså mindst 10 km fra den smittede besætning – og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:

 • Som følge af at fugleinfluenza pt. også er konstateret hos vilde fugle, er det et krav, at alt fjerkræ, der holdes i indhegninger på over 40 m2, skal
  • holdes indendørs, eller
  • i en voliere eller indhegning med fast tag, eller
  • i en voliere eller indhegning med net eller trådoverdækning, hvor afstanden mellem trådene højst må være 20 cm, og hvor trådtypen skal være farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm.
 • Derudover skal enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion indberettes til Fødevarestyrelsen
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger
 • Fjerkræ, andre fugle i fangenskab og husdyr af pattedyrklassen, fx svin, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse

I overvågningszonen er der forbud mod at:

 • Flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og æg inden for overvågningszonen uden Veterinærenhedens tilladelse
 • Flytte fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg til husdyrbrug, slagterier, ægpakkerier eller virksomheder der fremstiller ægprodukter, og som ligger uden for overvågningszonen
 • Afholde skuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ
 • Genudsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestande

Meld fund af vandfugle, rovfugle eller kragefugle

Indmeldinger af døde vildfugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark. Hvis du finder døde eller syge vilde fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund, hvis det drejer sig om:

 • Vandfugle
 • Rovfugle
 • Kragefugle

Med Fødevarestyrelsens app "FugleinfluenzaTip" kan du melde fund af døde, vilde fugle direkte via din smartphone. Vandfugle, rovfugle og kragefugle har særlig interesse i forhold til Fødevarestyrelsens overvågning for fugleinfluenza. Hvilke arter der specifikt er tale om, kan ses på denne liste:

Fugle, som sendes ind til undersøgelse, skal være døde for nylig – helst indenfor to dage – og fjerdragten skal være intakt. Som regel kan man se på fuglen, om den har ligget et stykke tid i naturen. Et kadaver af en fugl kan ikke undersøges, hvis det har ligget længe og er begyndt at gå opløsning. Det samme gælder olieindsmurte eller trafikdræbte fugle.

Det er helt normalt at fugle dør i naturen pga. fødemangel, kulde eller af andre årsager. Derfor skal Fødevarestyrelsen ikke have besked om alle fund af syge eller døde fugle, men kun om dem, som er relevante for overvågningen for fugleinfluenza.

Kilde: Fødevarestyrelsen