OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. oktober 2021

Fuglebeskyttelse

I anledning af den Internationale Trækfugledag den 9. oktober bringer vi en række opslag, som handler om trækvildt. I dag handler det om fuglenes beskyttelse.

Tekst: Sabina Rohde

Danmark er en nøglelokalitet for en lang række arter, og vi er forpligtigede til at beskytte vores vilde fugle. Det sker med udgangspunkt i Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der binder EU´s medlemslande til at udpege og sikre levesteder for fuglene – de fleste kender områderne under navnet fuglebeskyttelsesområder. En udpegning betyder blandt andet, at områderne skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i området.

Direktivet omfatter over 170 forskellige fuglearter, hvoraf omkring de 80 optræder i Danmark. Især er det mange vandfugle, der er beskyttede, og derfor ligger mange af de i alt 124 danske fuglebeskyttelsesområder på havet, tæt ved kysten eller på strandengene. Miljøministeriet har netop afsluttet en høring, hvor der udpeges seks nye fuglebeskyttelsesområder. Blandt andet er der foreslået et nyt område i Skagerrak og den sydvestlige Norskerende til fordel for Mallemuk og Storkjove.

Fuglene opholder sig i fuglebeskyttelsesområderne i forskellige dele af deres livscyklus – som trækfugle eller som ynglefugle. Fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne udgør det samlede Natura 2000 netværk, der pt. består af 257 områder i Danmark. I øjeblikket afventer vi, at Miljøstyrelsen sender forslag til den kommende generation af Natura 2000-planer i høring. Det forventer vi sker inden udgangen af året. Planerne skal beskrive hvilken indsats, der skal til for at sikre eller genoprette naturen i de udpegede områder.